Vi ber tillsammans

I varje människas hjärta pågår ett brus av frågor och tankar. Tankefragment och splittrade känslor kämpar med varandra. Frågor söker svar och förtvivlan söker tröst. Vi känner oss fyllda av glädje och livslust. Att be är att bära hela sitt liv till Gud. Ärligt och utan att förställa sig.

Bönen pågår ständigt. Den är hjärtats samtal med Gud. Ibland är bönen de korta tilltalen i vardagen. Ögonblicksbönerna. Det vi gör, säger, tänker och känner omvandlas till bön. Vid andra tillfällen behöver vi gå i närkamp med Gud. Fråga intensivt. Ropa efter svar. Förklara grundligt hur vi tänker och vad vi längtar efter. Vi får lov att tala med många ord eller i tystnad.
 
Det kan vara bra att hitta former för sin bön. Sådana som hjälper dig att be trots vardagens krav och nutidens höga livstempo. Bönerytmen kan och bör se olika ut för olika människor. Någon hittar morgon- eller aftonbönen som sin kraftkälla. En annan vilar bäst tillsammans med andra i församlingens gemensamma bön. Ytterligare någon behöver hitta särskilda platser för sin bön; den tomma kyrkan, den tysta skogen eller det stilla havet.
Gud känner och älskar dig redan innan bönens ord formuleras. Även om tron och tilliten känns som en flämtande låga är Gud nära. I bönen vilar du i Guds hjärta.
 
Bönen pulserar genom vardagen i Helgeand. Vid mässan varje tisdagsmorgon, i onsdagskvällens bönetimme - 20:00 tyst bön och 20:30 kvällsmässa - vid torsdagens middagbön.
Vid söndagens högmässa ber vi gemensamt Kyrkans förbön. I Helgeand talar vi mycket med varandra om vikten av att denna bön inte får bli en uppläst text, utan en ”lokalt förankrad” bön. Den som ber har vanligtvis formulerat bönen själv, men ämnen till förbönen hämtas varje vecka från samtalet i gudstjänstgrupp och arbetslag. Om du har något som du vill att vi ska be för på söndag är du välkommen att berätta det för någon av församlingens präster.
Den präst som predikar låter också förebedjaren ta med några tankar från predikan i förbönen. Förkunnelsen blir på det sättet inte bara ord, utan också församlingens gemensamma bön.
Vill du starta en egen bönegrupp? Det finns kanske fler än du som längtar efter en mindre gemenskap där vi kan be tillsammans. Kontakta oss så hjälper vi dig.
 
Vid ljusbäraren i kyrkan ligger vår förbönsbok. Här kan du anonymt eller med namn skriva ner dina tankar och böner. Här finns också några bönböcker om du vill slå dig ner i kyrkan en stund. Tänd gärna ett ljus för någon som du tänker på.