Enskilda samtal

Boka samtal med präst eller diakon.

Ibland känns livet svårt och tungt, och vi drabbas av ensamhet, sorg, sjukdom, svårigheter med relationer och ekonomi. Då kan det hjälpa att tala med någon. I Helgeands församling erbjuder vi enskilda samtal med präst eller diakon där du får tala om det du vill. Inget ämne är för stort eller för litet.
Präster i Svenska kyrkan har fullständig tystnadsplikt, vilket innebär att inget som framkommit under samtal eller själavård får nämnas utanför det enskilda samtalet.
 
 
Kontakt:
 
Ola Fornling, präst och församlingsherde, 046-71 88 30
Angelica Lundberg, präst, 046-71 87 55
 
Elinn Leo Sandberg, diakon, 046-71 88 12