Enskilda samtal

Boka samtal med präst eller diakon.

Om du behöver ett rum för dina erfarenheter av livet, döden och allt däremellan, så finns vi här för dig. När ett sådant möte sker i kyrkans sammanhang kallas det för själavårdssamtal. Du är välkommen att kontakta vilken medarbetare som helst i församlingen som du känner förtroende för, men präster och diakoner är särskilt utbildade i att leda samtal och har en specifik tystnadsplikt. 

Präster i Svenska kyrkan har absolut tystnadsplikt när det gäller enskilda samtal och bikt. Allt, oberoende av vad som sägs, stannar hos den präst som har lyssnat.

Diakonen har också sekretess för sina samtal, men omfattas inte av den absoluta tystnadsplikten.

Om du vill prata med en präst eller diakon, kontakta någon av dem direkt, du hittar kontaktuppgifterna här nedanför eller hör av dig till vår expedition så hjälper vi dig.