Foto: Malin Wrigstad

Internationellt Forum

Välkommen du som vill engagera dig i församlingens internationella arbete. Nästa sammanträde hålls torsdagen den 19 maj kl. 14:15 i Helgeands församlingsgårds bibliotek.

Internationellt forum i Helgeands församling 2020 Foto: Sofia Ekman Bernro

Här träffas alla volontärer i Helgeands församling som engagerar sig i de internationella frågorna. Hit kan du komma om du vill veta mer om på vilket sätt du kan vara med i vårt viktiga arbete.

Du kan när som helst kontakta någon av kontaktpersonerna nedan och få veta mer om hur du kan göra en insats.

 Du behövs i vårt viktiga arbete!

Våra volontärer i Internationellt forum är en grupp ideellt engagerade människor som gärna blir fler! Vi välkomnar dig som vill engagera dig regelbundet eller bara hjälpa till någon gång ibland, alla behövs!

kontaktpersoner

Björn Koch, Svenska kyrkan i utlandet ”SKUT”

Marchen Adébo, Ahope.

Eva Svederberg, Kyrka för hållbar utveckling och Fairtrade. Pilgrimskyrka.

Anne Ekberg, Diakon.

För närvarande har vi ingen kontaktperson till Act Svenska kyrkan.

Jorden sett från rymden. Texten "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord".

Läs Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Varmt välkommen till nästa sammanträde med Internationellt forum!

Tid och plats: Torsdagen den 19 maj kl. 14:15 i Helgeandsgårdens bibliotek.

 

DAGORDNING

1. Val av ordförande och sekreterare
2. Förra mötets minnesanteckningar (21 oktober 2021)
3. Svenska Kyrkan i Utlandet (SKUT)
- Rapport från SKUT:s årsmöte
- Om kollekter till det diakonala arbetet i Gustafskyrkan
4. Kyrka för Fairtrade och Hållbar Utveckling
- Lunds pastorats miljödiplomering
- Helgeand för Fairtrade
5. AHOPE, Addis Ababa, Etiopien
- Sammanfattning av inkomna rapporter
6. Act Svenska kyrkan
- Redovisning av jul- och påskinsamlingar
7. Världens Barn - senaste nytt
8. Helgeandskyrkan - en pilgrimskyrka
- Rapport från pilgrimsvandringar (Allhelgonadagen och Trettondedagen)
- Hållbarhetsvandring längs Helgeands yttre gräns
- Inbjudan till pilgrimsvandring på Amager från svenska Gustafskyrkan i Köpenhamn 4 juni.
- Nytt från Pilgrimscentrum Liberiet
9. Hur får vi fler engagerade i Internationellt Forum?
10. Internationellt Forum på Helgeands hemsida
11. Övriga frågor
12. Nästa möte

Minnesanteckningar från mötet den 21 oktober 2021.

Mötets ordförande: Eva Svederberg
Sekreterare: Angelica Kilander

 

Svenska kyrkan i utlandet (SKUT)
Björn har varit på ombudsdag på Petersgården och där träffat biskopen som berättat om sin tid som kyrkoherde i Frankfurt. Björn berättar att SKUT-budgeten halveras, att konfirmander informeras om SKUT och att det finns en ny SKUT-app. Det sker även ombudsresor till olika SKUT-församlingar. Björn berättar också om kollekterna som gått till SKUT och att det är en kollekt kvar detta år.

Världens barn
Världens barn ska in på nästa mötesagenda!

Vi talade också om att det äger rum ett Miljödiplomeringssamtal den 11/11 2021. Detta sker bland annat i Allhelgonakyrkan. Helgeand är redan igång med förberedelserna inför arbetet med Fas 2 i detta arbete.

Fairtrade
I Helgeand fortsätter vi med Fairtrade och Eva berättade om utställningen och försäljningen som nyss ägt rum. Det är viktigt att vi använder Fairtradeprodukter såsom choklad, kaffe och thé.

AHOPE, barnhemmet i Etiopien
Marchen har ändrat formuleringen i AHOPE-broschyren som vi sprider i olika sammanhang för att inkludera det viktiga arbete som Järnåkraskolans elever står för. De ska ha en pantburksinsamling bland annat, men utöver det går också skolfikets fredagsförsäljning till AHOPE.
När Järnåkraskolan ska ha disco säljs även godis till förmån för AHOPE och församlingen skänker godiset till skolan.

Marchen luftar också oro kring det faktum att föreståndaren inte går att få tag på. Marchen forskar vidare.

En idé väcks om en särskild Etiopiensatsning som vi tar upp igen vid senare tillfälle.

Act Svenska kyrkan
Det blir en adventsauktion. Linnea vill baka till denna samt ordna med julgodis. Det blir också en liten bokloppis samt försäljning av gamla Act-grejer som finns i källaren. Marchen kommer också att höra med några av Trivselträffbesökarna om de kan tänka sig att bidra med bakverk.
Viktorija ska fråga en person som virkar om den vill bidra på något sätt.

Eva lyfter den viktiga aspekten kring julauktionen att vi får se till att det inte blir en intressekonflikt mellan Julstök på Klostergården och Julauktionen.

Världens barn
Det var svårt med bössorna under matchen. Mer swishades än som lades kontant i bössorna. Kampanjen fortsätter till nyår och vi väcker frågan om kollekt till det nya församlingsrådet. Anders ska bidra med en text om Världens barn till hemsidan.

Pilgrim
Nästa vandring sker den 6/11 direkt efter minnesgudstjänsten med tända lyktor. Vi vandrar traditionsenligt till St Lars där vi tänder gravljus och håller andakt.

Glasgowvandringen pågår fortfarande och den 11/11 håller Anne ett föredrag om detta. Eva berättar om hur gruppen ser ut att ha det.
Med Liberiet var Eva på en interreligiös klimatvandring i Malmö där man bland annat passerade Botildenborg och fick en inblick i arbetet som sker där. Eva berättar också om projektet Tro & Tolerans.

AGERA-volontärer
Eva berättar att hon skrivit till AGERA i Uppsala och vi väntar spänt på att höra från det mötet som ägde rum samma kväll som vårt möte.

Hemsidan
Vi har några synpunkter när det gäller hemsidan. Eva kollar texten om Fairtrade och Anders mejlar en text om Världens barn. På hemsidan ska det också framgå att det är Viktorija som ansvarar för Act Svenska kyrkan och inte längre Marchen.

Övrigt
Det blir en tur till Julbasaren i Köpenhamn, Gustafskyrkan, den 19/11. Om någon vill följa med - säg till Marchen.
20/11 blir det en dag om mission i Domkyrkoforum. Deltagande anmäls till Marchen.

Nästa möte
Nästa möte bestäms till 27/1 kl. 14:15 i Helgeandsgårdens bibliotek.

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Vi stöttar Ahope!

Ahope är en lokal organisation som driver barnhem och uppsökande verksamhet i Addis Abeba i Etiopien. Här får HIV-positiva och föräldralösa barn och ungdomar ett hem och en framtid.

SKUT

Svenska kyrkan i utlandet

Rättvisemärkt och hållbar utveckling

I vår församling vill vi betona vikten av att ha ett etiskt perspektiv på vår konsumtion likaväl som att värna om klimat och miljö. Helgeand är sedan 2009 med i Kyrka för Fairtrade.

Helgeand - pilgrimskyrka

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge är en del av den långa väg som binder samman vallfartsorterna Santiago de Compostela i Spanien, Vadstena i Sverige och Nidaros i Norge.