Foto: Malin Wrigstad

Internationellt Forum

Välkommen du som vill engagera dig i församlingens internationella arbete. Nästa sammanträde hålls tisdagen den 10 oktober, kl. 14:00 i Helgeands församlingsgårds bibliotek.

Foto: Terese Gunnarsdotter Bergström

Här träffas vi i forumet i Helgeands församling som engagerar sig i de internationella frågorna. Hit kan du komma om du vill veta mer om på vilket sätt du kan vara med i vårt viktiga arbete.

Du kan när som helst kontakta någon av kontaktpersonerna nedan och få veta mer om hur du kan göra en insats.

Du behövs i vårt viktiga arbete!

Jordklotet.

Läs Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Kvinnlig präst på strand med barn i bakgrunden.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Vi stöttar Ahope!

Ahope är en lokal organisation som driver barnhem och uppsökande verksamhet i Addis Abeba i Etiopien. Här får HIV-positiva och föräldralösa barn och ungdomar ett hem och en framtid.

SKUT

Svenska kyrkan i utlandet

Rättvisemärkt och hållbar utveckling

I vår församling vill vi betona vikten av att ha ett etiskt perspektiv på vår konsumtion likaväl som att värna om klimat och miljö. Helgeand är sedan 2009 med i Kyrka för Fairtrade.

Helgeand - pilgrimskyrka

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge är en del av den långa väg som binder samman vallfartsorterna Santiago de Compostela i Spanien, Vadstena i Sverige och Nidaros i Norge.