Verksamheter

I Helgeands församling finns många möjligheter för dig som vill aktivera och engagera dig. Välkommen att titta in eller kontakta oss!

Barn och familj i Helgeand

Barnen har en central plats i vår församling. Vi välkomnar alla familjer, hur de än ser ut, till vår barn- och familjeverksamhet. I högmässan har barnen en naturlig plats och deltar på sina egna villkor. I barnens lek och glädje finns de första byggstenarna till den kristna kyrka vi är del av.

Vuxen i Helgeand

Helgeand vill vara en mötesplats för vuxna där allt från vädret till rättfärdiggörelse genom tron allena kan diskuteras. Vi vill skapa rum där människor ges utrymme att vara sig själva och där inga frågor är för dumma att ställas.

Ekonomiskt stöd och samtal

Ibland är det svårt att få ekonomin till att gå ihop. Vid samtal för stöd och råd kring din ekonomi kan du ansöka om fonder, få kontakt med socialtjänsten eller budget- och skuldrådgivningen. Här kan du läsa mer om vad som krävs och hur du bokar tid.

Internationellt Forum

Välkommen du som vill engagera dig i församlingens internationella arbete. Nästa sammanträde hålls tisdagen den 10 oktober, kl. 14:00 i Helgeands församlingsgårds bibliotek.

Kör och musik

Musikens helande kraft är stor. Musiken genomsyrar våra gudstjänster framförallt i församlingens lovsång med hjälp av körer, försångare, instrumentalister och organister.

Samtal och stöd

Ibland har vi mycket att bära. Det kan vara skönt att få dela det med en annan människa.