Foto: Frida Abenius

Välkommen till Helgeands församling

Helgeandskyrkan och församlingshemmet invigdes 1968 i stadsdelen Klostergården i Lund. Vi är en aktiv del i livet runt vårt kvarter, vår stad och i världen.

Svenska kyrkan i Lund

Vi är en kyrka med gudstjänsten i centrum och är med vid livets alla skeden; dop, konfirmation, vigsel och begravning. Svenska kyrkan strävar efter varje människas lika värde, arbetar för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet i harmoni med värdegrunden.

Helgeandskyrkan

Helgeandskyrkan invigdes på Pingstdagen 1968 av biskop Martin Lindström som stadsdelskyrka för Klostergårdsområdet. Kyrkan har fått sitt namn efter ett så kallat Helgeandshus på söder i gamla Lund, som fanns kvar till 1834. Helgeandshus var sjukvårdsinrättningar och sjukstugor, framför allt för svaga, sjuka, fattiga och åldriga. Förekomsten av Helgeandshus var vanligt i de europeiska städerna på medeltiden.

Kyrkor och kyrkogårdar

Svenska kyrkan i Lund har 18 kyrkor och kapell. Under medeltiden var Lund en kyrklig metropol med inte mindre än 27 kyrkor och klosteranläggningar. Efter reformationen på 1500-talet revs alla utom två, Domkyrkan och Klosterkyrkan.

Lediga tjänster

Vill du bli en av de anställda medarbetarna i Svenska kyrkan i Lund? Här kan du se vilka jobb som är lediga.

Så är vi fastän många en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd.

Lunds kyrkogårdar

I Lunds Pastorat finns tolv begravningsplatser, dessa är öppna för alla, oberoende av trostillhörighet.

Lunds domprost

Domprosten är kyrkoherde i Lunds pastorat med sju församlingar.

Förtroendevalda

Svenska kyrkan i Lund styrs av kyrkofullmäktige och kyrkoråd. För varje församling som ingår i pastoratet finns ett församlingsråd.

Församlingsråd i Helgeands församling

Församlingsrådets viktigaste funktion är att vara församlingens lokala styrelse, med ansvar för gudstjänstlivet och den lokala kyrkliga verksamheten.

Diakonicentralen i Lund

Diakonicentralen drivs av Svenska kyrkan i Lund. Det är en verksamhet som kan ge stöd till personer i utsatta livssituationer. Här finns möjlighet till rådgivning och samtal med socialkurator och diakon.

Ett par sitter på en klippa i motljus i solnedgång.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning i Lund erbjuder möjligheter att genom samtal hitta lösningar på de problem som uppstått i relationen till en partner eller till en annan närstående.

Sjukhuskyrkan

Oavsett om du är patient, närstående eller personal har du vårt stöd. Vi finns naturligtvis där för dig i livets alla svåra stunder men vi har även olika former av kreativa versksamheter, sorgegrupper och retreater.

Sjukhuskyrkan

Oavsett om du är patient, närstående eller personal har du vårt stöd. Vi finns naturligtvis där för dig i livets alla svåra stunder men vi har även olika former av kreativa versksamheter, sorgegrupper och retreater.

Ett par sitter på en klippa i motljus i solnedgång.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning i Lund erbjuder möjligheter att genom samtal hitta lösningar på de problem som uppstått i relationen till en partner eller till en annan närstående.

Studentpräster

Du som är student eller anställd vid Lunds universitet eller Sveriges Lantbruksuniversitet-Alnarp har alltid möjlighet att vända dig till studentprästerna.