Gudstjänst och bön

På denna plats finns en kristen gudstjänstfirande församling – en del av den världsvida kyrkan. En skön blandning av bekännande kristna, avvaktande sökare och många däremellan. Delaktighet från frivilliga är stommen i våra gudstjänster. Vi vill vara många som gör något snarare än en som gör allt.

I vår församling betonar vi gärna att gudstjänst är något vi gör tillsammans. Den är inte en föreställning, utan Guds folks gemensamma bön och lovsång. Vid varje högmässa är därför många delaktiga, bland annat i våra gudstjänstgrupper. Vi berättar gärna mer om hur vi arbetar för Dig som är intresserad.
 

Tisdag
8.30 Morgonmässa

Onsdag
16.45 Gudstjänst Mitt i veckan, familjegudstjänst
20.30 Kvällsmässa

Torsdag
12.00 Middagsbön med möjlig själaringning

Fredag
17.30 Tyst bön
18.00 Vesper

Lördag
17.00 Lördagsmusik (se kalendariet för program)

Söndag
11.00 Högmässa

Gudstjänstgrupper

Varje söndag förbereds av en gudstjänstgrupp. Gruppen träffas tillsammans med präst på tisdagskvällen i veckan före den söndag man tjänstgör.

Barnens gudstjänst

Välkommen till en gudstjänst särskilt för barn!

Uppgifter i gudstjänsten

Vår gudstjänst bygger på att flera olika människor är med och bidrar på de sätt de kan och vill.

Söndagens högmässa

På denna plats finns en kristen gudstjänstfirande församling – en del av den världsvida kyrkan. En skön blandning av bekännande kristna, avvaktande sökare och många däremellan.

Vi ber tillsammans

I varje människas hjärta pågår ett brus av frågor och tankar. Tankefragment och splittrade känslor kämpar med varandra. Frågor söker svar och förtvivlan söker tröst. Vi känner oss fyllda av glädje och livslust. Att be är att bära hela sitt liv till Gud. Ärligt och utan att förställa sig.

Sinnesro i Klosterkyrkan

Torsdagar kl. 19. Höstterminen 2023 startar den 24 augusti.