Helgeands kyrka
Foto: Kennet Ruona

Gudstjänster i Helgeand

Helgeands gudstjänstliv är mer än söndagens högmässa. Det firas veckomässor och kyrkan är öppen för var och en som vill komma in och sitta i enskild bön en stund.

Här kan du se vilka dagar och tider som vi erbjuder de olika gudstjänsterna.

Högmässa - söndagar
Varje söndag firas högmässa i kyrkorummet i Helgeandsgården. Det symbolspråk vi använder oss av i gudstjänsten kallas liturgi. I högmässan vill vi ha en rik och inbjudande liturgi med många som medverkar. Vår högmässa kan ta lite tid att komma in i, men när man väl gjor det är det en flödande källa till livsglädje och fördjupning. I predikan tolkar prästen Bibelns texter på ett sätt som kan hjälpa oss att förstå oss själva och vår samtid. Vill man fortsätta gemenskapen så bjuds det på kyrkkaffe efter gudstjänsten.
 
Morgonmässa - tisdagar 
Under terminstid firar vi mässa varje tisdagsmorgon 8.30. Det är ett skönt sätt att börja dagen. Vi får lägga av oss det vi bär på hos Gud och be om öppenhet för det som ligger framför oss. Gud möter i ordet, och i brödet och vinet vi delar. Det ger kraft och ro. Förnyade av mötet gör vi vidare för att möta dagen och varandra. 
 
Gudstjänst Mitt i veckan - onsdagar
Detta är den av våra gudstjänster som riktar sig speciellt till familjer med barn, men naturligtvis är alla välkomna. De minsta är dock i fokus och gudstjänsten är ofta präglad av liv och rörelse. Även om det är en kortare gudstjänst så finns de olika delarna med. Här kan du få en glimt av helighet mitt i vardagen. Vi avslutar med en ljuständning och vandrar ut till Gloria. Innan gudstjänsten finns möjlighet att pyssla i församlingshemmet och efter gudstjänsten delar vi en enkel måltid. 
 
Kvällsmässa - onsdagar
De första orden som sägs i mässan är: ”Gud, gör mig stilla. Liksom en vattenyta stillnar om kvällen, så att man ser ner i djupet, så låt mitt sinne stillna och klarna”. Efter en dag är man fylld av intryck och känslor. I kvällsmässan får vi möjlighet att bli stilla, begrunda och söka tilliten hos Gud. Meditativ musik och taizésånger fyller rummet. Tystnaden för ta plats. Enkelheten och kravlösheten är bärande. Hit kan du komma utan att det förväntas något av dig.
 
Middagsbön - torsdagar
Torsdagar klockan 12.00 ber vi middagsbön i Helgeandskyrkan. Vi stannar upp en stund mitt på dagen för att vara med Gud. När en medlem i församlingen har avlidit så själaringer vi för denne. 
 
Vesper - fredagar
Vesper (latin för ”afton/kväll”) är en aftonbön som avslutar dagen och, hos oss, även arbetsveckan. Vesper börjar klockan 18.00 och är i Biblioteket. Följande dagar har vi Vesper under vårtterminen 2024: 12 apri, 19 april, 3 maj, 10 maj, 24 maj, 31 maj och 14 juni. 
 
 
Lördagsmusik - lördagar
Lördagar under terminstid är det konsert och bön i kyrkorummet kl 17.00. Församlingens egna musiker och körer eller inbjudna musiker och körer medverkar.
Det är alltid fritt inträde, men lämna gärna ett bidrag till församlingens musikverksamhet vid utgången.

 

Foto: Frida Abenius