Veckans gudstjänster

I Helgeands församling firar vi gudstjänst nästan var dag. Välkommen in!

Söndag
Högmässa kl. 11:00
med barnens gudstjänst (barnens gudstjänst har sommaruppehåll - åter i september)

Tisdag
Morgonmässa kl. 08:30

Onsdag
Gudstjänst Mitt i veckan, familjegudstjänst med de små i fokus, kl. 16:45 (sommaruppehåll - åter i september) 
Kvällmässa kl. 20:30

Torsdag
Middagsbön kl. 12:00 med möjlig själaringning kl. 11:50

Fredag
Vesper kl. 18:00. Vespern inleds med tystnad kl. 17:30. (sommaruppehåll - åter i september)

Här kan du läsa mer om vad de olika gudstjänsterna innebär.