Öppen kyrka

Nyhet Publicerad

3/11

Tid för stillhet och ljuständning, musik, servering.

Ljungby kyrka kl. 13-16

Arby kyrka kl. 14-16

Voxtorp kyrka kl. 15-17

Hagby kyrka kl. 16-18