Vad är diakoni för dig?

Nyhet Publicerad

Välkommen att svara på frågor och till samtalskväll på Bollnäs församlingshem.

Under september är det diakonins månad i kyrkan. Vi inbjuder dig att vara med i ett samtal om vad diakoni betyder för dig och vilka tankar du har om vad diakonalt arbete kan vara i din församling.

Skriv gärna svar på frågorna:

1. Vad är diakoni för mig?

och

Diakoniemblemet med symbolbilderna ringen, korset och duvan. Foto: Kristin Lidell / IKON

2. Vilka är de viktigaste diakonala arbetsområdena i min församling idag?

Svara gärna anonymt! Svara på lapp och lägg i lådan i Bollnäs församlingshem eller tina.sahlin@svenskakyrkan.se

Den 20 september, kl. 17.30 på församlingshemmet i Bollnäs  (Norra kyrkv. 2) inbjuds du att vara med i ett fördjupat samtal om diakoni. Vi använder oss av boken – ”Diakonins sju bord” av Sanna och Hans-Erik Lindström.

Läs mer om Svenska kyrkans diakonala arbete.

För frågor och anmälan:
Diakon Tina Sahlin
0278-27936
tina.sahlin@svenskakyrkan.se