Pride- för kärleken

Nyhet Publicerad

4-9 september pågår Kalmarsunds Pride. Under veckan sker olika aktiviteter i kyrkor både i Kalmar och på Öland.

"Kristus vill befria dig att vara den människa du är skapad att vara. Till en identitet som är sann, men som ofta gömmer sig under lager av normer och förväntningar. Vi kan vara stolta över den befrielse som evangeliet ger."

+Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift
Två personer håller upp regnbågsflaggan mot himlen.

Hbtq i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka, där hbtq-personer ska känna sig trygga och välkomna. Därför jobbar vi aktivt mot diskriminering och för inkludering.