Friluftsgudstjänst

Nyhet Publicerad

25/5

Ottegudstjänst vid Ljungbyån

Kl. 08.00

Jakob Fotland Axén, Ljungbykören

Ta med kaffekorg, vi fikar utomhus