Friluftsgudstjänst

Nyhet Publicerad

7/5

kl. 10.00 Värnanäs i Kinesiska lusthuset

Ove Carlsson, Fantastiska kören, enkel kyrklunch med kyrkkaffe
Sammanlyst för Arby-Hagby och Halltorp-Voxtorp