Vi stöttar allas rätt till mat!

Nyhet Publicerad

Gudstjänsten, söndag den 26/2 blir startskottet för insamlingen