Teckenspråkigt arbete

Varianter, tecken som stöd (TSS), tecknad svenska, taktilt teckenspråk och bokstavering, har delar av teckenspråket. Detta kan användas av hörselskadade, dövblinda och övriga som behöver stöd för sin språkliga kommunikation med andra.

För tillfället finns det inget arbete i Lycksele församling när det gäller teckenspråk. 
  
I Sverige finns det omkring 10 000 döva personer, därtill kommer även andra teckenspråksanvändare. Språket som är visuellt, utvecklas ständigt och har funnits lika länge som det funnits döva. Språket utvecklas nationellt, d v s varje land har sitt eget språk. Att vara döv innebär att man lever i en språklig minoritet i ett hörande majoritetssamhälle.
Teckenspråket är sedan 1981 enligt beslut i Riksdagen ett erkänt språk. Att vara döv innebär att inte kunna höra. De flesta har fötts döva eller blivit döva i tidig ålder.

För mer information om teckenspråkigt arbete inom Luleå stift:

Teckenspråk

Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete vänder sig till dig som är döv, teckenspråkig och vill delta i en teckenspråkig gemenskap.