Foto: Svenska kyrkans bildarkiv, IKON

Så går dopet till

Dop av barn

Svenska kyrkan erbjuder dop för dig som vill att ditt barn skall döpas.

Några veckor efter att ett barn fötts inom vårt pastorat skickas en inbjudan till dop ut.
När du bestämt dig för att ditt barn skall döpas kontaktar du pastorsexpeditionen. Där kan du tala om när du önskar att dopet skall vara och i vilken kyrka eller kapell som dopet skall ske. Då får du också veta viken präst som kommer att förrätta dopet.

1-2 veckor innan dopet tar prästen kontakt för att boka in ett dopsamtal. Vid samtalet får ni chans att tillsammans fundera kring dopet, dess betydelse, hur det går till och vilka psalmer ni vill skall sjungas. Eftersom det alltid är roligt att fler aktivt deltar i dopgudstjänsten kan du gärna i förväg vidtala något släkting eller vän som kanske vill läsa en bibeltext, hälla upp vatten i dopfunten eller be för barnet.


Dop av unga eller vuxna.

Svenska kyrkan döper flest unga och vuxna av alla kristna kyrkor i Sverige.

Kanske var det så att dina föräldrar en gång inte vill låta döpa dig när du var liten, kanske tillhörde du då en frikyrka eller av någon annan anledning inte blev döpt som barn eller ung. Det är aldrig för sent att bli döpt.

Känner du nu att du vill fundera tillsammans med någon kring vad dopet är och kanske själv ta steget och bli döpt. Kontakta då pastorsexpeditionen eller någon av pastoratets präster. Tillsammans får ni då tänka kring dopet och vägen fram till att dopet kan ske.