Stöd och samtal

Diakoni

Diakoni är kristen omsorg om medmänniskan - omsorg omsatt i handling. Diakoni är att dela med sig av hjälp, gemenskap, tro och glädje.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

samtalsstöd i din församling

Församlingen erbjuder samtalsstöd för dig som behöver någon att tala med. Till församlingen kan du också vända dig med frågor om kristen tro, aktuell verksamhet eller annat som rör kyrkan

Kontakta oss på telefon:

0950-276 60 

eller mejl:

lycksele.forsamling@svenskakyrkan.se

sorgegrupp

Foto: IKON

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag
och någonting alldeles oväntat sker.                        

Världen förändrar sig varje dag
och ibland blir den aldrig densamma mer.

Alf Henriksson

 

SAMTAL OM SORG 

Att förlora en anhörig kan göra att många känslor och tankar väcks inombords. Sorgen kan kännas tung och skapa känslor av ensamhet.

Det kan vara till hjälp att få dela sina tankar och känslor med andra i samma situation.

Lycksele församling startar regelbundet upp samtalsgrupp kring sorg.

För dig som deltagare är det bra om det har gått minst 3 månader efter din anhörigs dödsfall.

Här får du möta andra som är i liknande situation, dela din berättelse och lyssna till andras.

Här får Du dela erfarenheter kring sorg, minnen, livet och framtiden.

Här finns plats för Dig, din sorg, dina tankar och dina tårar.

Det vi delar förs inte vidare utanför gruppen.

Gruppens storlek varierar, 3 - 7 deltagare.

Vi träffas 5 gånger, 1,5 – 2 timmar varje gång.

Samtalsgrupperna är kostnadsfria och öppen för alla. Man behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan för att få delta. 

Utöver dessa grupper finns alltid möjlighet för samtal i enskildhet med präst eller diakon när livet känns tungt eller man känner behov av att få prata om en vardag som är svår.

Präst och diakon har tystnadsplikt.

Samtal med präst eller diakon är kostnadsfria. 

 

För mer information:

Kontakta församlingsexpeditionen  0950-276 60 eller lycksele.forsamling@svenskakyrkan.se