Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lycksele församling Besöksadress: Storgatan 53, 92132 Lycksele Postadress: Storgatan 51, 92132 LYCKSELE Telefon:+46(950)27660 E-post till Lycksele församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni

Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i församlingens liv och gemenskap. Det diakonala uppdraget blir då att gestalta Guds närvaro i mötet med människor.

Bild: IKON

Diakoni är hela församlingens angelägenhet, där Jesu
omsorg om hela människan ligger som värdegrund.
Denna omsorg - vårt diakonala förhållningssätt, synliggörs i många olika församlingsaktiviteter och i mellanmänskliga möten.
Att arbeta diakonalt innebär att pastoratets församlingar är en röst för medmänsklighet och människovärdet i samhällsdebatten. Det diakonala uppdragets utformning möter utmaningar utifrån olika människors sociala utsatthet och existentiella frågor som finns i respektive församlings närområde. Det diakonala arbetet karaktäriseras av samverkan inomkyrkligt, externt mellan kyrka-samhälle-kommun- och landsting samt olika föreningar och organisationer.
Diakonalt arbete utförs av olika professioner och individer, anställda såväl som frivilliga medarbetare.
Diakonen är med sin kompetens en viktig resurs som ledare och samordnare i det diakonala arbetet.
Vårt mångkulturella och flerspråkiga samhälle ställer krav på oss som kyrka i olika möten där vi delar liv och tro. Möjlighet att kunna delta genom ett språk man
behärskar och känner som sitt hjärtas språk är viktigt.

Södra Lapplands pastorat ser två övergripande prioriteringsområden
inom det diakonala arbetet.
• Att stödja barn och ungdomar genom att minska
utsattheten i deras livssituation, förebygga ensamhet
och självskadebeteende.
•Bidra till ökad trygghet och gemenskap för den
växande gruppen äldre.

Vill du komma i kontakt med oss?

Församlingsexpeditionen 0950-276 60

10.00 till 12.00 varje dag

 

Eller vänd dig till någon av våra diakoner nedan:

Agneta Andersson

Agneta Andersson

Lycksele församling

Diakon, Skolkyrkan

Mer om Agneta Andersson

Ungdomsdiakon

Dick  Nyberg

Dick Nyberg

Lycksele församling

Diakon