Tingspredikan 2017

Nyhet Publicerad

Den 10 januari hölls Tingspredikan i Lycksele för 411:e gången.

Gudstjänsten samlade som vanligt en full kyrka med både allmänhet och representanter för Lycksele tingsrätt, polisen samt skatte- och kronofogdemyndigheten.

Speciellt för detta år var att kyrkoherde Kent Nordin nu gjorde sin sista tingspredikan eftersom han lämnar sin tjänst i Lycksele.

Nordin avtackades efter gudstjänsten under högtidliga former av myndighetschefen på Lycksele tingsrätt, Erik Sundström.

 

 

Foto: Olle Thoors
Foto: Olle Thoors
Foto: Olle Thoors