Folkmusik i juletid

Nyhet Publicerad

6/1 Voxtorp

Trettondedag jul 6/1
kl. 17.00 i Voxtorp

Heléne Ingvarsdotter - fiol & nyckelharpa
Anke Åkesson - nyckelharpa, orgel & piano