Reformationsåret 2017

Nyhet Publicerad Ändrad

14/5

I Södermöre pastorat uppmärksammar vi reformationsåret 2017. Vi erbjuder deltagande i den resa som Kalmar pastorat anordnar, men kan inte erbjuda subventionerat pris.

Vi kommer också att ha tio samtalskvällar kring det dokument som kallas Confessio Augustana, eller Augsburgska bekännelsen. Dokumentets syfte var att göra en noggrann genomgång av Luthers ståndpunkter, och samtidigt visa att kyrkosplittring inte var avsikten. Dokumentet ville visa att läropunkterna var ursprungligt kristna och starkt förankrade i Bibelns ord.

Kvällarna kommer att följa dokumentets upplägg, och genom ett föredrag på ca 30 min beskriva vad  man var enig om, vad som var konfliktpunkten och var katolska och lutherska kyrkorna står idag. Föredraget följs upp med gemensamt samtal och avslutas inom två timmar.

Pastoratets präster ansvarar för två kvällar var under året.  Vi kommer vara på olika platser i pastoratet.

Samlingar

29/1 kl. 18.00 Olofsgården
Tema: Treenighet (Gudsbild)
Lars Graaf

5/3 kl. 18.30 Tvärskog
Tema: Synd
Jan Haglund 

26/3 kl. 18.30 Hagby
Tema: Guds son
Emmerly Hidling

9/4 kl. 18.30 Ljungbyholm
Tema: Rättfärdiggörelse
Jakob Fotland Axén

14/5 kl 18.30 Loftgården
Tema: Ämbete och Anden
Ove Carlsson

Reformationsåret 2017