Tack

Nyhet Publicerad

för att du betalar kyrkoavgiften!

Alla medlemmars stöd gör det möjligt för Svenska kyrkans församlingar att jobba med..

 • kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas
 • gemenskapsträffar för äldre
 • arbete för människor i utsatta situationer
 • ett rikt musikliv med körer och musiker
 • underhållet av våra kyrkobyggnader
 • ett rikt integrationsarbete
 • konfirmation
 • sjuka och ensamma
 • samtal och andakt

Du stödjer även en kyrka som:

 • vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta
 • vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner
 • tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt

Läs mer genom att klicka på bilden nedan.