Allhelgonahelgen

Nyhet Publicerad Ändrad

I våra kyrkor

Fredag 4 november 13.00-16.00 Öppen kyrka i Ljungby kyrka
Tid för stillhet, ljuständning & servering
Orgelmusik kl. 13.30 och 15.30

Fredag 4 november 14.00 Öppen kyrka i Hagby kyrka
Tid för stillhet, ljuständning & servering
Musik kl. 16.30

Fredag 4 november 14.00 Öppen kyrka i Halltorp kyrka
Tid för stillhet, ljuständning & servering
Musik kl. 14.30

Fredag 4 november 14.00 Öppen kyrka i Mortorps kyrka
Tid för stillhet, ljuständning & servering
Musik kl. 15.00 och 16.00

Lördag 5 november 15.00 Minnesgudstjänst i Karlslunda kyrka
Jan Haglund, Karlslunda-Mortorps kyrkokör
Kyrkskjuts Christopher Dywik: 072 - 313 40 92

Lördag 5 november 16.00 Minnesgudstjänst i Arby kyrka
Ove Carlsson, kören

Lördag 5 november 17.00 Minnesgudstjänst i Ljungby kyrka
Emmerly Hidling, Ljungbykören, Blåsarna
Kyrkskjuts B Lundberg: 0708-180904

Lördag 5 november 18.00 Minnesgudstjänst i Halltorp kyrka
Ove Carlsson, kören

Lördag 5 november 18.30 Minnesgudstjänst i Mortorps kyrka
Jan Haglund, Karlslunda-Mortorps kyrkokör
Kyrkskjuts Christopher Dywik: 072 - 313 40 92

Söndag 6 november 12.30 Pilgrimsvandring
Från Sigfrids hamn kl 12.30 till Laxtrappan, Igelösa kvarn
Sopplunch, föredrag av Hans Lejon och Kerstin Fredlund
Vandring till Voxtorps kyrka, avslutning med pilgrimsmässa kl 17.00
Anmälan till sopplunchen: 0480-37229 senast 2/11

Söndag 6 november 16.30 Familjemässa S:t Olof kyrka
Jakob Fotland Axén, Barnkören

Söndag 6 november 17.00 Mässa i Voxtorp kyrka
Ove Carlsson
Mässa i anslutning till Pilgrimsvandringen