Pilgrimsvandring

Nyhet Publicerad

6 november

Pastoratsgemensam vandring från Sigfrids hamn kl 12.30 till Laxtrappan, Igelösa kvarn.

Sopplunch

Föredrag av Hans Lejon och Kerstin Fredlund

Vandring till Voxtorps kyrka, avslutning där med pilgrimsmässa kl 17

Anmälan till 0480-37229 senast 2 november