Biskopen uppmuntrar församlingar att ringa i kyrkklockorna för folket i Syrien

Nyhet Publicerad

Som ett tecken på Svenska kyrkans omtanke och bön för Syriens krigsdrabbade folk uppmuntrar Växjö stifts biskop Fredrik Modéus församlingarna i stiftet att ringa i kyrkklockorna fram till FN-dagen den 24 oktober.

Från biskop Fredrik till församlingarna i Växjö stift:

Kyrkklockor ringer som ett tecken på omtanke och bön för Syriens krigsdrabbade folk

Som många andra blir jag förtvivlad när jag tar del av nyhetsrapportering och berättelser om situationen i Aleppo och andra platser i Syrien: barnens uppväxtmiljö, sjukhusens omöjliga arbetssituationer, oskyldiga civila som drabbas. När vanmakten är som störst är det viktigt att samlas i bön.

Flera kyrkor i Svenska kyrkan kommer att ta efter den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och låta kyrkklockorna ringa som en uppmaning till människor att stanna upp i bön för folket i Syrien. Kyrkklockorna ringer också som en bön för fred, inte bara i Syrien, utan för fred i oroshärdar världen över. I många av landets kyrkor kommer klockorna att ringa måndag-fredag klockan 17.00, då arbetsdagen slutar för många, fram till och med FN-dagen den 24 oktober. Utifrån varje församlings förutsättningar, och efter kyrkoherdes beslut, vill jag peka på möjligheten att även låta kyrkklockor i Växjö stift ringa.

På lördagar ringer kyrkklockorna till helgsmål och på söndagar ringer de till gudstjänst, där bönen för fred i världen och särskilt Syrien är en självklar del. Låt gärna bönen för fred bli särskilt tydlig i församlingens gudstjänster fram till och med FN-dagen den 24 oktober. En bön som kan användas är den så kallade FN-bönen:

Gud, vår jord är bara ett stoftkorn i världsalltet.
Det är vår uppgift att göra den till en planet
där ingen skall behöva plågas av krig, hunger eller fruktan
eller vara utestängd från andra i meningslöst främlingskap
för sin härstamnings, hudfärgs eller världsåskådnings skull.
Gud, ge oss mod och förutseende att ta itu med detta redan nu,
så att våra barn och barnbarn en gång med stolthet
kan bära namnet människa.

Växjö den 14 oktober 2016
+ Fredrik Modéus
biskop