Hela hela människan

Nyhet Publicerad

Fördjupningshelg 30/9-2/10

Detta är en helg för egen uppbyggelse med själavårdande undervisning, gudstjänster, samtal och gemenskap. Syftet med dessa dagar är att genom undervisning och enskilda samtal få hjälp att se det som kan hindra i det andliga livets tillväxt; som inre sår, felaktiga bindningar, beroenden och att visa på hur helande, befrielse och förlåtelsen finns i Jesus Kristus.

Dagarna vill inspirera till sund hängivenhet i det kristna livet. Vi får rustas till tjänst i våra församlingar och för vår medmänniska. Dagarna är formade som en process och det är viktigt att vara närvarande hela tiden. Liksom Jesus får vi dra oss undan vardagen för att vara tillsammans inför Gud. Ledarteamet är utbildade inom Helhet genom Kristus. Teamledare är Lars-Edvin Nilsing, leg psykoterapeut och pensionerad stiftsadjunkt i Härnösands stift.

När? Var? Hur?

Tid: Kursen startar fredag 12.30 den 30 september och avslutas söndag den 2 oktober med lunch.

Plats: Dagtid i S:ta Birgitta församlingshem. 

Övernattning på Brofästet hotell.

Anmälan och frågor:
kristina.strandklo@svenskakyrkan.se
Senast 15 september

Kostnad: Exkl. boende 1800 kr
Efter bidrag från församlingen till församlingsbo 800 kr