Församlingsresa

Nyhet Publicerad

Ljungby församling 25/9

Ekumenisk högmässa i Örsjö kyrka, kaffe
Middag "Hos Oss" på Pukeberg
Guidning i Madesjö kyrkstallar

Anmälan exp 0480-770 400 senast 19/9: 150 kr

Avresa sockenstugan Ljbh. 9.30, S:t Olof 10.00
Åter Ljungbyholm senast 18.00. Välkommen!!