Församlingsresa

Nyhet Publicerad

Arby-Hagby-Halltorp-Voxtorp 25/9

Församlingsresa till Ventlinge 25/9

Från Halltorp 10.00, Voxtorp 10.10, Arby 10.20, Hagby 10.30

Hemkomst ca. kl. 18.30

Anmälan senast 19/9 till exp. 0480-770400
Uppge om ni har någon allergi vid anmälan