Lovsångskvällar

Nyhet Publicerad Ändrad

I Tvärskog församlingshem

Varannan torsdag jämna veckor kl. 19.00-20.30 (start 26/1).

Sång för alla, utan krav, enkel kaffepaus och kvällsandakt.