Vad betyder Bibelns berättelser om Adam och Eva idag?

Nyhet Publicerad Ändrad

Berättelsen om Adam och Eva kan du tro på bokstavligen, eller du kan se det som en beskrivning av något stort men som kanske inte exakt gick till enligt bibelns bokstav.  Olika bibelsyn påverkar hur vi ser på alla bibelns berättelser, även denna.  Som kristna kan vi ha olika synsätt, men vi kan ändå vara överens om innebörden och konsekvenserna av berättelsen om Adam och Eva. Gud är Skaparen.  Gud har en avsikt med människan. Även den som tror på evolutionens beskrivning av hur människan utvecklades, kan som kristen acceptera att Gud har en tanke och vilja med att vi är just människor. Vi blev sådana som vi är, med möjlighet att ha en relation till Skaparen. Guds avsikt är relation – Kärlek - Gemenskap.
Något hände – det vi kallar ”syndafallet” - som gjorde att människan bröt relationen med Gud. Synden är inte enstaka handlingar utan det är ”att missa målet” med livet. Att tappa förhållandet med Gud. Vi klarar inte själva på egen hand att skaffa oss en relation till Gud.  Även om vi gör ”goda gärningar” så räcker det inte för att reparera skadan.. Gud sände sin son Jesus Kristus till världen för att göra det möjligt för oss att ha en relation till Gud vår Skapare. En kärleksfull och hel relation. Vi får tro på att det Jesus gjorde på korset gäller för oss. Det handlar om förlåtelse. Det handlar om nåd. Det är en hel och helad relation till Gud, Skaparen.
Berättelsen om Adam och Eva är alltså viktig för att förstå varför Jesus behövde göra det han gjorde, att han dog för människornas synder och gjorde det möjligt för oss att få en helad  gudsrelation.

Anna Lundin Leander
Kyrkoherde norra Ölands pastorat