Säkerhetsarbete 1 november 2015

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkogårdarna

Som ett led i vårt säkerhetsarbete utför vi provning av gravstenars stabilitet. Gravstenar som utgör en säkerhetsrisk markeras med stolpe eller läggs ner.

Arbetet är utfört på flera av våra kyrkogårdar och kommer vartefter att genomföras på samtliga kyrkogårdar i pastoratet.

Om åtgärder behöver vidtas kommer vi att kontakta berörda gravrättsinnehavare.

Kontakta oss gärna vid frågor

Med vänliga hälsningar
Kyrkogårdsförvaltningen i Södermöre Pastorat

Tfn växel: 0480-77 04 00
sodermore.pastorat@svenskakyrkan.se