Myntskatten 1 januari 2015

Nyhet Publicerad Ändrad

Hagby kyrka

I en liten grop, ungefär två decimeter djup, hade fler än 100 mynt gömts undan. Gropen var grävd i golvet i rundhusets norra del och förmodligen har mynten legat i en pung. Troligen hamnade den där under orostider.

Läs mer om myntskatten från Hagby kyrka!