Soppcafé 21 april 2016

Nyhet Publicerad Ändrad

21 april kl. 13:00 i S:t Olof

Vimil

Vi som mist någon mitt i livet - Gunilla Wist berättar

Soppa, kaffe, lotteri, andakt

Kostnad 35 kr/ person tillfaller föreningen

Skjuts: Majvor: 0703-34 70 36

Välkommen!