Plantera inte buxbom på gravplatsen

Nyhet Publicerad

Vi uppmanar alla gravrättsinnehavare att inte plantera buxbom!

Buxbomsvamp

Svampen Cylindrocladium buxicola upptäcktes i England för ett tiotal år sedan, och har nu nått Uppland söderifrån. Angripen buxbom får snabbt bruna blad som vissnar och faller av. Smittan sprids med sporer som kan överleva flera år och fastnar på djur, människor och verktyg.  Inga bekämpningsmedel kan stoppa den aggressiva sjukdomen, angripen buxbom måste tas bort. Importerade plantor är en trolig smittkälla.

Växtbeskrivning

Buxbom har året runt-gröna blad likt lingonris. Den växer långsamt och tätt, och är tacksam att formklippa. Särskilt i södra Sverige är buxbom en vanlig kyrkogårdsväxt.