Vad händer med mitt medlemskap i Svenska kyrkan då jag döper mig i Pingstkyrkan?

Nyhet Publicerad Ändrad

Jag är både barndöpt och konfirmerad i SvK, men har nu hittat hem i en pingstförsamling här i stan och har planer på att döpa mig där. Min fråga är vad som händer med mitt medlemskap i SvK då jag döper mig i Pingstkyrkan? Kommer mitt medlemskap att upphöra? Vad säger både SvK och Pingstkyrkan om dubbla medlemskap? Är det någonting man får ha? Tacksam för svar!

Dop och medlemskap:

När man döps i Svenska kyrkans ordning så blir man medlem i Svenska kyrkan. Från Svenska kyrkans sida är det inga problem, man får ha dubbla medlemskap, i både en Pingstförsamling och i Svenska kyrkan. Hur en pingstförsamling ser på detta vet jag inte, men jag tror att det skulle vara möjligt. Kanske bäst att du kontaktar pastorn i den aktuella församlingen med din fråga.  

Vi har ju lite olika syn på dopet i Svenska kyrkan och i pingströrelsen, det finns både teologiska skillnader och olika praxis. Dop och tro hör ihop, det är vi överens om. Sen skiljer det åt i praktiken men även delvis i läran. Svenska kyrkan tillämpar barndop och har en lära kring dopet som enkelt uttryckt betyder att ”Gud säger JA till mig innan jag kan säga mitt JA till Honom”. Dopet kommer på så sätt i allmänhet tidsmässigt före tron. Familj och faddrar tar ett ansvar att leda barnet på trons väg genom livet.

Seden med barndop är svagare nu än i den förra generationen. Idag döper Svenska kyrkan många vuxna. Då sker dopförberedelse i form av undervisning och dopkandidaten säger personligen sitt JA till att ta emot dopet. Vi menar dock att är man döpt som barn ”gäller” barndopet även när man i vuxen ålder så att säga vill starta trons liv på nytt. Jag säger mitt JA till Gud idag, och återvänder till den gåva Gud gav när jag en gång blev döpt. Den ”nystarten” tror jag att vi behöver många gånger i livet, men enligt vår kyrka behöver man bara bli döpt en enda gång.     Som sagt, det är lite olika synsätt och olika praxis i våra olika samfund. Idag tror jag att många kristna samfund står mycket närmare varandra än man gjorde för hundra år sedan, jag tror det finns större ömsesidig respekt. Vi försöker att inte söka olikheterna och konflikterna, vi försöker att stå sida vid sida som kristna syskon och ha Jesus i centrum. Så jag tror inte att det är några problem med dubbelt medlemskap. Jag skulle se det som ett uttryck för ekumenisk god vilja.  

Prata gärna personligen med någon präst i Svenska kyrkan om du har fler frågor – och prata med pastorn i din pingstförsamling.
Jag önskar dig all Guds välsignelse på trons väg. 


Anna Lundin Leander, kyrkoherde