Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vilhelmina församling

Välkommen till oss!

Nyheter Vilhelmina församling

Det här är vi & det här gör vi

dataskyddsombud

Enligt dataskyddsinspektionen är alla som handskas med personuppgifter tvungna att ha ett utsett dataskyddsombud.

Södra Lapplands pastorats skyddsombud heter Agio System och kompetens AB

Kontakt: dso@agio.se

 

Är du en leverantör till oss?

Faktura adress:

Södra Lapplands pastorat
Fack 77800142
Box 15018
750 15 Uppsala

 

Leverantörsfakturor i SEK kan mejlas som ett bifogat dokument till
77800142@faktura.svenskakyrkan.se

händer/hänt i församlingen