Foto: Olle Thoors

Vilhelmina församling

Välkommen till oss!

Nyheter Vilhelmina församling

Det här är vi & det här gör vi

Barn och unga

Barn- och ungdomsaktiviteterna i Vilhelmina församling samlar varje vecka ungefär 200 personer.

Konfirmation

Samtliga församlingsbor, som under året fyller 14 år, inbjuds till konfirmationsläsning. Den skall vara en hjälp för tonåringen att utifrån kristen tro bearbeta sina livsfrågor.

Dop

Att vänta barn och att sedan få ta emot det är alltid speciellt. All denna väntan, längtan, glädje och förhoppning, som också ibland ger många frågor. En av dessa kan vara ”ska vi låta döpa vårt barn?”

Vigsel

En kyrklig vigsel är en symbolrik gudstjänst. I Guds och alla vittnens närvaro lovar vi varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Vi ber Gud att välsigna vårt äktenskap och hjälpa oss igenom de svårigheter vi kommer att möta i livet.

Begravning

Vid ett dödsfall är det många som vänder sig till någon begravningsbyrå för att få hjälp med att ordna det praktiska. Men man kan också ordna mycket själv.

Diakoni

Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i församlingens liv och gemenskap. Det diakonala uppdraget blir då att gestalta Guds närvaro i mötet med människor.

Kyrkorna i Vilhelmina församling

Här kan du läsa om de kyrkor och församlingshem som finns inom församlingen

Faepmie - Fatmomakke

Kulturmötesplatsen!

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns när någon behöver samtala för att bearbeta oro, sorg och livskriser; när behov finns för närvaro, andakt, förbön, nattvard eller utläsning.

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Är du en leverantör till oss?

Faktura adress:

Södra Lapplands pastorat
Fack 77800142
Box 15018
750 15 Uppsala

Leverantörsfakturor i SEK kan mejlas som ett bifogat dokument till
77800142@faktura.svenskakyrkan.se

 

E-faktura

Södra Lapplands pastorat följande uppgifter:

GLN-nummer: 2520040623

VAN-leverantör: Swedbank

 

OBS! Referens ska alltid finnas på fakturan.

Politik & protokoll

Här hittar du information från församlingsråd, kyrkofullmäktige, & kyrkogårdsförvaltningens utskott

händer/hänt i församlingen