Barn och unga

Barn- och ungdomsaktiviteterna i Vilhelmina församling samlar varje vecka ungefär 200 personer.

Barnverksamheten är en del i församlingarnas dopuppföljande arbete, även om man kan delta fastän man ännu inte är döpt.

Aktiviteterna för de olika åldrarna presenteras närmare på respektive undersida.