Musikverksamhet

Foto: IKON

Musiken har en väldigt stor plats i Svenska Kyrkans verksamhet i Vilhelmina församling.

Körverksamheten är den största delen. Det har blivit allt mer populärt att sjunga i kör mycket tack vare att det ger en känsla av gemenskap, samvaro, må-bra-effekt och att musik har en läkande kraft.

I varje möte vi har i kyrkan har musiken en viktig roll, den hjälper, tröstar, gläder och berör på djupet var man än befinner sig i livet.

Vilhelmina kyrkokör

Vi medverkar vid gudstjänster och egna kosnerter en par gånger per år.

Barn och ungdomskörer

Vi övar oftast i Församlingshemmet, Vilhelmina.

Änglakören för årskurs 1-3 
Flickkör för årskurs 4-6
Ungdomskör för årskurs 7och äldre

Har du frågor om någon av körerna, kontakta Vilhelmina församling 0940-372 00 eller någon av våra musiker.

 

All musikverksamhet sker i samverkan med studieförbundet sensus

SAKNAR DU INFORMATION PÅ DENNA SIDA?

Kontakta i så fall någon av oss i verksamheten och berätta vad du vill sidan ska innehålla.