Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Strömsunds pastorat

Strömsunds pastorat består av 7 församlingar med totalt ca. 8400 medlemmar (januari 2018). Bodum, Fjällsjö, Frostviken, Gåxsjö, Hammerdal, Ström-Alanäs och Tåsjö.

Om hur Gud visar sig

Kyrkoherden har ordet

Om hur Gud visar sig

Ett välkommet restaureringsarbete har påbörjats sommaren 2018 på Bodums gamla kyrkogård.
Gravstenar har tillfälligt flyttats samt häckar och träd avlägsnats. 
Ett arbete pågår nu med att få kyrkogården mer välplanerad och lättare att sköta.
En plan för detta, utarbetad i samarbete med Jamtli och med tillstånd från Länsstyrelen, ligger till
grund för arbetet.
 
Har du frågor - kontakta kyrkogårdsföreståndare Tomas Jacobsson, tel 0671-200 06

Bodums kyrkogård

Ett välkommet restaureringsarbete har påbörjats sommaren 2018 på Bodums gamla kyrkogård. Gravstenar har tillfälligt flyttats samt häckar och träd avlägsnats. Ett arbete pågår nu med att få kyrkogården mer välplanerad och lättare att sköta. En plan för detta, utarbetad i samarbete med Jamtli och med tillstånd från Länsstyrelen, ligger till grund för arbetet. Har du frågor - kontakta kyrkogårdsföreståndare Tomas Jacobsson, tel 0671-200 06

Nu är femte upplagan av församlingens körprojekt avverkad. Denna gång sjöng ca 55 glada sångare bakom Py Bäckman och allt ackompanjerades skickligt av Ann-Marie Henning vid flygeln.
Ett varmt tack riktas till alla inblandade; Py och Ann-Marie, Jerker Östlund (som hjälpte oss med ljudet,) projektkören, all härlig publik och övriga som bidragit med allt möjligt. Tack!

Körprojekt 2018 Py Bäckman

Nu är femte upplagan av församlingens körprojekt avverkad. Denna gång sjöng ca 55 glada sångare bakom Py Bäckman och allt ackompanjerades skickligt av Ann-Marie Henning vid flygeln. Ett varmt tack riktas till alla inblandade; Py och Ann-Marie, Jerker Östlund (som hjälpte oss med ljudet,) projektkören, all härlig publik och övriga som bidragit med allt möjligt. Tack!

Vi riktar oss till alla barn i årskurs 2-4.
Övningarna kommer att vara på tisdagar mellan kl. 18 och 18.45 i barnlokalen på bottenvåningen i församlingshemmet, med start den 11:e september. De enda kraven vi ställer är att ni är med på övningarna (om ni inte är sjuka förstås), samt att ni kommer till de gudstjänster som det planeras barnkörens medverkan på – ca 2-3 tillfällen per termin. Första tillfället är redan på familjegudstjänsten den 30/9 kl. 11.00.
Varmt välkomna till en härlig sångarhöst!
Hälsar Erika och Gunilla

Nu drar vi äntligen igång med Barnkör i Ströms församling

Vi riktar oss till alla barn i årskurs 2-4. Övningarna kommer att vara på tisdagar mellan kl. 18 och 18.45 i barnlokalen på bottenvåningen i församlingshemmet, med start den 11:e september. De enda kraven vi ställer är att ni är med på övningarna (om ni inte är sjuka förstås), samt att ni kommer till de gudstjänster som det planeras barnkörens medverkan på – ca 2-3 tillfällen per termin. Första tillfället är redan på familjegudstjänsten den 30/9 kl. 11.00. Varmt välkomna till en härlig sångarhöst! Hälsar Erika och Gunilla

Tåsjö kyrkokör övar torsdagkvällar kl. 18.30 i församlingshemmet. Vi övar givetvis för alla kyrkohögtider samt att vi startat ett ABBA-projekt inför nästa års "Musik vid Tåsjö stränder". Så Välkommen med i körsvängen.
Halv 11 Kören, (en pensionärskör med fart), vi sjunger i första hand vid äldreboenden, kyrkor och lite över allt. 
Vi övar onsdagar kl. 10.30 (halv 11) i Hotings fina kyrka, Välkommen med!

Varmt välkommen till körverksamheten i Tåsjö församling som är i full gång...

Tåsjö kyrkokör övar torsdagkvällar kl. 18.30 i församlingshemmet. Vi övar givetvis för alla kyrkohögtider samt att vi startat ett ABBA-projekt inför nästa års "Musik vid Tåsjö stränder". Så Välkommen med i körsvängen. Halv 11 Kören, (en pensionärskör med fart), vi sjunger i första hand vid äldreboenden, kyrkor och lite över allt. Vi övar onsdagar kl. 10.30 (halv 11) i Hotings fina kyrka, Välkommen med!

Kyrkis, Liten & Stor, Snick & Snack samt öppet Kyrkis - kärt barn har många namn.
Det här är olika benämningar på den barnverksamhet som bedrivs i våra församlingar.

Barn- och ungdomsverksamhet

Kyrkis, Liten & Stor, Snick & Snack samt öppet Kyrkis - kärt barn har många namn. Det här är olika benämningar på den barnverksamhet som bedrivs i våra församlingar.

Diakonala fonden i Strömsunds pastorat

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

Sensus

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

Sexagesima eller reformationsdagen

Sexagesima (latin ’den sextionde’) eller Reformationsdagen betecknar andra söndagen i förfastan.

Tema

Det levande ordet

Liturgisk färg

Violett eller blå

Altardekoration

På altaret ställer vi blå eller violetta blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Psaltaren kapitel 119, vers 129-135

Underbara är dina lagbud, därför lyder jag dem. När dina ord öppnar sig ger de ljus, åt de oerfarna ger de förstånd. Jag lyssnar begärligt, med öppen mun, ty jag längtar efter dina bud. Vänd dig till mig och visa mig nåd, som du gör med dem som älskar ditt namn. Led mina steg, som du har lovat, låt ingen ondska få makt över mig. Befria mig från människors förtryck, så att jag kan följa dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar.

Epistel

Romarbrevet kapitel 10, vers 13-17

Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. Men hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet: Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting. Men alla lyssnade inte till budskapet. Ty Jesaja säger: Herre, vem satte tro till det vi förkunnade? Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord.

Evangelium

Evangelium enligt Johannes kapitel 7, vers 40-52

Några i hopen som hörde detta sade: ”Han måste vara Profeten”, och några sade: ”Han är Messias.” Men andra sade: ”Inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias skall vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde?” Så blev hopen oenig om honom. 44Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom. När deras folk kom tillbaka frågade översteprästerna och fariseerna: ”Varför har ni inte tagit hit honom?” De svarade: ”Aldrig har någon människa talat som han.” Då sade fariseerna till dem: ”Har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? Men den stora hopen, som inte kan lagen, den är förtappad.” Nikodemos, som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sade: ”Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör?” De svarade: ”Är kanske du också från Galileen? Se efter i skriften, så skall du finna att ingen profet kommer från Galileen.”

Psaltaren

Psaltaren kapitel 33, vers 4 - 9

Herrens ord är att lita på, han handlar alltid trofast. Rätt och rättfärdighet älskar han, Herrens kärlek fyller hela jorden. Genom Herrens ord blev himlen till och rymdens här på hans befallning. Som i en lägel samlade han havet och lade djupens vatten i säkert förvar. Må hela jorden bäva inför Herren, alla som bor där frukta honom. Han talade och allt blev till, han befallde och det skedde.