Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Strömsunds pastorat

Strömsunds pastorat består av 7 församlingar med totalt ca. 8200 medlemmar (januari 2019). Bodum, Fjällsjö, Frostviken, Gåxsjö, Hammerdal, Ström-Alanäs och Tåsjö.

Kristna värderingar och/eller tro?

Kyrkoherden har ordet

Kristna värderingar och/eller tro?

Ett välkommet restaureringsarbete har påbörjats sommaren 2018 på Bodums gamla kyrkogård.
Gravstenar har tillfälligt flyttats samt häckar och träd avlägsnats. 
Ett arbete pågår nu med att få kyrkogården mer välplanerad och lättare att sköta.
En plan för detta, utarbetad i samarbete med Jamtli och med tillstånd från Länsstyrelsen, ligger till
grund för arbetet.
 
Har du frågor - kontakta kyrkogårdsföreståndare Tomas Jacobsson, tel 0671-200 06

Bodums kyrkogård

Ett välkommet restaureringsarbete har påbörjats sommaren 2018 på Bodums gamla kyrkogård. Gravstenar har tillfälligt flyttats samt häckar och träd avlägsnats. Ett arbete pågår nu med att få kyrkogården mer välplanerad och lättare att sköta. En plan för detta, utarbetad i samarbete med Jamtli och med tillstånd från Länsstyrelsen, ligger till grund för arbetet. Har du frågor - kontakta kyrkogårdsföreståndare Tomas Jacobsson, tel 0671-200 06

Konfirmation i Strömsunds pastorat

Gökottor i pastoratet

Toril Gustavsen, Bjørnar Holand, Lars-Håkan Eriksson och Elisabeth Björklund.  Välkomna!

Musikgudstjänst

Toril Gustavsen, Bjørnar Holand, Lars-Håkan Eriksson och Elisabeth Björklund. Välkomna!

Dagen inleds kl. 9.00 hos Maggan Stjerna med ett yogapass.
Därefter Pilgrimsvandring upp till Älgsjön på en sträcka av ca 4 km. Det går även att ta bil dit.

Egen medhavd lunch samt andakt vid vindskyddet. Vandring tillbaka som avslutas med ett yogapass.
Vi beräknas avsluta dagen c:a kl. 15.00.

Pilgrimsdag i Gåxsjö Lördag 1 juni

Dagen inleds kl. 9.00 hos Maggan Stjerna med ett yogapass. Därefter Pilgrimsvandring upp till Älgsjön på en sträcka av ca 4 km. Det går även att ta bil dit. Egen medhavd lunch samt andakt vid vindskyddet. Vandring tillbaka som avslutas med ett yogapass. Vi beräknas avsluta dagen c:a kl. 15.00.

Ströms kyrka. Musikgudstjänst med Ströms kyrkokör och barnkören

Musik i sommartid söndag 2 juni kl. 18.00

Ströms kyrka. Musikgudstjänst med Ströms kyrkokör och barnkören

Hammerdals kyrka. Tal: Harriet Jorderud, Marianne Eriksson läser "Bön för Sverige", sång av Ingemar Engström

Nationaldagsfirande torsdag den 6 juni kl. 14.00

Hammerdals kyrka. Tal: Harriet Jorderud, Marianne Eriksson läser "Bön för Sverige", sång av Ingemar Engström

Gåxsjö kyrka. Gåxsjö kyrkokör och Hammerdals sångförening medverkar. Fika, samkväm efteråt

Pingstmässa söndag den 9 juni kl. 11.00

Gåxsjö kyrka. Gåxsjö kyrkokör och Hammerdals sångförening medverkar. Fika, samkväm efteråt

Körens sommarkonsert under ledning av Gudrun Magnusson. Välkomna!

Bodums kyrka torsdag 19 juni kl.19.00

Körens sommarkonsert under ledning av Gudrun Magnusson. Välkomna!

Vi riktar oss till alla barn i årskurs 2-4.
Övningarna kommer att vara på tisdagar mellan kl. 18 och 18.45 i barnlokalen på bottenvåningen i församlingshemmet. De enda kraven vi ställer är att ni är med på övningarna (om ni inte är sjuka förstås), samt att ni kommer till de gudstjänster som det planeras barnkörens medverkan på – ca 2-3 tillfällen per termin. 
Varmt välkomna!
Hälsar Erika och Gunilla

Nu drar vi äntligen igång med Barnkör i Ströms församling!

Vi riktar oss till alla barn i årskurs 2-4. Övningarna kommer att vara på tisdagar mellan kl. 18 och 18.45 i barnlokalen på bottenvåningen i församlingshemmet. De enda kraven vi ställer är att ni är med på övningarna (om ni inte är sjuka förstås), samt att ni kommer till de gudstjänster som det planeras barnkörens medverkan på – ca 2-3 tillfällen per termin. Varmt välkomna! Hälsar Erika och Gunilla

Tåsjö kyrkokör övar torsdagkvällar kl. 18.30 i församlingshemmet. Vi övar givetvis för alla kyrkohögtider samt att vi startat ett ABBA-projekt inför nästa års "Musik vid Tåsjö stränder". Så Välkommen med i körsvängen.
Halv 11 Kören, (en pensionärskör med fart), vi sjunger i första hand vid äldreboenden, kyrkor och lite över allt. 
Vi övar onsdagar kl. 10.30 (halv 11) i Hotings fina kyrka, Välkommen med!

Varmt välkommen till körverksamheten i Tåsjö församling som är i full gång....

Tåsjö kyrkokör övar torsdagkvällar kl. 18.30 i församlingshemmet. Vi övar givetvis för alla kyrkohögtider samt att vi startat ett ABBA-projekt inför nästa års "Musik vid Tåsjö stränder". Så Välkommen med i körsvängen. Halv 11 Kören, (en pensionärskör med fart), vi sjunger i första hand vid äldreboenden, kyrkor och lite över allt. Vi övar onsdagar kl. 10.30 (halv 11) i Hotings fina kyrka, Välkommen med!

Kyrkis, Liten & Stor samt öppet Kyrkis - kärt barn har många namn.
Det här är olika benämningar på den barnverksamhet som bedrivs i våra församlingar.

Barn- och ungdomsverksamhet

Kyrkis, Liten & Stor samt öppet Kyrkis - kärt barn har många namn. Det här är olika benämningar på den barnverksamhet som bedrivs i våra församlingar.

Diakonala fonden i Strömsunds pastorat

För mer information, klicka på länken

GDPR

För mer information, klicka på länken

 Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

SENSUS

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

Bönsöndagen

Bönen är trons språk, hjärtats samtal med Gud. Bönsöndagen har bönen i fokus. Bönen kan ske i den enskilda människans hjärta som en känsla av lättnad och tacksamhet, en suck av trötthet och sorg, eller ett hjärtats rop i förtvivlan. Det kan vara i form av en tanke av omsorg, kärlek eller oro för en annan människa. Samtal med Gud sker mitt i vardagen, mellan hem, jobb och skola eller i naturen, i stillheten på kvällen eller på natten.

Tema

Bönen

Liturgisk färg

Vit

Altardekoration

På altaret ställer vi vita liljor, men inte pingstliljor och vi tänder påskljuset samt sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jeremia kapitel 29, vers 11-14

Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er. När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig skall jag låta er finna mig, säger Herren. Jag skall vända ert öde och samla in er från alla de folk och alla de platser till vilka jag har fördrivit er, säger Herren. Jag skall låta er återvända till den plats jag har förvisat er från.

Epistel

Första Johannesbrevet kapitel 5, vers 13-15

Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni skall veta att ni har evigt liv. Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 11, vers 1-13

En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sade en av hans lärjungar till honom: ”Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.” Då sade han till dem: ”När ni ber skall ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning.” Han sade till dem: ”Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: ’Käre vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig, och jag har ingenting att bjuda på.’ Då kanske han där inne säger: ’Lämna mig i fred. Dörren är redan låst, och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något.’ Men jag säger er: även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andre är så påträngande, och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?”

Psaltaren

Psaltaren psalm 13, vers 1-6

För körledaren. En psalm av David. Hur länge skall du glömma mig, Herre? Hur länge skall du dölja ditt ansikte? Hur länge skall tankarna mala, mitt hjärta ängslas dag efter dag? Hur länge skall min fiende triumfera? Se på mig, svara mig, Herre, min Gud! Ge ny glans åt mina ögon, låt mig inte somna in i döden, låt inte min fiende säga att han besegrat mig, mina ovänner jubla över mitt fall. Jag litar på din godhet, mitt hjärta skall jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.