Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Strömsunds pastorat

Strömsunds pastorat består av 7 församlingar med totalt ca. 8200 medlemmar (januari 2019). Bodum, Fjällsjö, Frostviken, Gåxsjö, Hammerdal, Ström-Alanäs och Tåsjö.

Livet och döden och evigheten

Kyrkoherden har ordet

Livet och döden och evigheten

Ett välkommet restaureringsarbete som påbörjades sommaren 2018 på Bodums gamla kyrkogård är nu i det närmaste klart.
Lördagen den 28/9 nyinvigdes kyrkogården med en kortare gudstjänst samt tillfälle att ställa frågor till kyrkogårdsföreståndare Tomas Jacobsson. Ett tjugotal besökare passade på att besöka kyrkogården den dagen då det bjöds på kaffe och korv.

En plan för detta, utarbetad i samarbete med Jamtli och med tillstånd från Länsstyrelsen, ligger till
grund för arbetet.
 
Har du frågor - kontakta kyrkogårdsföreståndare Tomas Jacobsson, tel 0671-200 06

Bodums kyrkogård

Ett välkommet restaureringsarbete som påbörjades sommaren 2018 på Bodums gamla kyrkogård är nu i det närmaste klart. Lördagen den 28/9 nyinvigdes kyrkogården med en kortare gudstjänst samt tillfälle att ställa frågor till kyrkogårdsföreståndare Tomas Jacobsson. Ett tjugotal besökare passade på att besöka kyrkogården den dagen då det bjöds på kaffe och korv. En plan för detta, utarbetad i samarbete med Jamtli och med tillstånd från Länsstyrelsen, ligger till grund för arbetet. Har du frågor - kontakta kyrkogårdsföreståndare Tomas Jacobsson, tel 0671-200 06

Konsert med Kjell Lönnå och Sundsvalls kammarorkester i samarrangemang med Läkarmissionen.
Välkomna!

Tåsjö kyrka lördag 26 oktober kl.16.00

Konsert med Kjell Lönnå och Sundsvalls kammarorkester i samarrangemang med Läkarmissionen. Välkomna!

 Folkmusikduon Anda med projektkören och Gudrun Magnusson.
Program med Lina Sandell och Astrid Lindgren.
Välkomna!

Bodums kyrka söndag 27 oktober kl.18.00

Folkmusikduon Anda med projektkören och Gudrun Magnusson. Program med Lina Sandell och Astrid Lindgren. Välkomna!

Lördag 2 november

Öppna kyrkor och Minnesgudstjänster Alla helgons dag

Lördag 2 november

Vi riktar oss till alla barn i årskurs 2-4.
Övningarna kommer att vara på tisdagar mellan kl. 18 och 18.45 i Stora salen på övervåningen i församlingshemmet i Ström. De enda kraven vi ställer är att ni är med på övningarna (om ni inte är sjuka förstås), samt att ni kommer till de gudstjänster som det planeras barnkörens medverkan på – ca 2-3 tillfällen per termin. 
Varmt välkomna!
Hälsar Erika och Sonya

Välkomna till Barnkören i Ström-Alanäs församling!

Vi riktar oss till alla barn i årskurs 2-4. Övningarna kommer att vara på tisdagar mellan kl. 18 och 18.45 i Stora salen på övervåningen i församlingshemmet i Ström. De enda kraven vi ställer är att ni är med på övningarna (om ni inte är sjuka förstås), samt att ni kommer till de gudstjänster som det planeras barnkörens medverkan på – ca 2-3 tillfällen per termin. Varmt välkomna! Hälsar Erika och Sonya

Tåsjö kyrkokör övar torsdagkvällar kl. 18.30 i församlingshemmet, vi övar givetvis för alla kyrkohögtider. Så välkommen med i körsvängen.
Halv 11 Kören, (en pensionärskör med fart), vi sjunger i första hand vid äldreboenden, kyrkor och lite över allt. 
Vi övar onsdagar kl. 10.30 (halv 11) i Hotings fina kyrka, välkommen med!

Varmt välkommen till körverksamheten i Tåsjö församling som är i full gång....

Tåsjö kyrkokör övar torsdagkvällar kl. 18.30 i församlingshemmet, vi övar givetvis för alla kyrkohögtider. Så välkommen med i körsvängen. Halv 11 Kören, (en pensionärskör med fart), vi sjunger i första hand vid äldreboenden, kyrkor och lite över allt. Vi övar onsdagar kl. 10.30 (halv 11) i Hotings fina kyrka, välkommen med!

Kyrkis, Liten & Stor samt öppet Kyrkis - kärt barn har många namn.
Det här är olika benämningar på den barnverksamhet som bedrivs i våra församlingar.

Barn- och ungdomsverksamhet

Kyrkis, Liten & Stor samt öppet Kyrkis - kärt barn har många namn. Det här är olika benämningar på den barnverksamhet som bedrivs i våra församlingar.

Diakonala fonden i Strömsunds pastorat

För mer information, klicka på länken

GDPR

För mer information, klicka på länken

 Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

SENSUS

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

Nittonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Trons kraft

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Första Moseboken kapitel 15, vers 5-6

Och Herren förde honom ut och sade: ”Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan! Så talrika skall dina ättlingar bli.” Abram trodde Herren, och därför räknade Herren honom som rättfärdig.

Epistel

Första Timotheosbrevet kapitel 6, vers 11-12

Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 9, vers 1-7, 24-39

Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födelsen. Lärjungarna frågade honom: ”Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?” Jesus svarade: ”Varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus.” Sedan spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sade: ”Gå och tvätta dig i Siloadammen.” (Siloa betyder utsänd.) Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. För andra gången kallade de alltså till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: ”Ge Gud äran. Vi vet att den här mannen är en syndare.” Han svarade: ”Om han är en syndare vet jag inte. Men det vet jag, att jag som var blind nu kan se.” De frågade honom: ”Vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon?” Han svarade: ”Det har jag redan sagt er, men ni ville inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjungar?” Då snäste de av honom och sade: ”Du är hans lärjunge, men vi är Moses lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte.” Han svarade: ”Ja, det är det märkliga, att ni inte vet varifrån han kommer, och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig förr har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den här mannen inte vore sänd av Gud hade han inte kunnat göra någonting.” Då sade de till honom: ”Du föddes syndig alltigenom, och du skall undervisa oss!” Och de körde ut honom. Jesus fick höra att de hade kört ut honom, och när han träffade honom frågade han: ”Tror du på Människosonen?” Han svarade: ”Vem är han, herre? Jag vill tro på honom.” Jesus sade: ”Du har sett honom. Det är han som talar med dig.” Då sade han: ”Jag tror, herre” och föll ner för honom. Och Jesus sade: ”Till en dom har jag kommit hit till världen, för att de som inte ser skall se och de som ser skall bli blinda.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 73, vers 23-26

Men nu är jag alltid hos dig, du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja, du för mig på härlighetens väg. Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud, han är min klippa för evigt.