Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Strömsunds pastorat Besöks- och postadress: Prästgatan 2, 83335 STRÖMSUND Telefon: +46(670)10118 E-post till Strömsunds pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Strömsunds pastorat

Strömsunds pastorat består av 7 församlingar med totalt ca. 8400 medlemmar (januari 2018). Bodum, Fjällsjö, Frostviken, Gåxsjö, Hammerdal, Ström-Alanäs och Tåsjö.

GOTT NYTT ÅR!

Kyrkoherden har ordet

GOTT NYTT ÅR!

Ett välkommet restaureringsarbete har påbörjats sommaren 2018 på Bodums gamla kyrkogård.
Gravstenar har tillfälligt flyttats samt häckar och träd avlägsnats. 
Ett arbete pågår nu med att få kyrkogården mer välplanerad och lättare att sköta.
En plan för detta, utarbetad i samarbete med Jamtli och med tillstånd från Länsstyrelen, ligger till
grund för arbetet.
 
Har du frågor - kontakta kyrkogårdsföreståndare Tomas Jacobsson, tel 0671-200 06

Bodums kyrkogård

Ett välkommet restaureringsarbete har påbörjats sommaren 2018 på Bodums gamla kyrkogård. Gravstenar har tillfälligt flyttats samt häckar och träd avlägsnats. Ett arbete pågår nu med att få kyrkogården mer välplanerad och lättare att sköta. En plan för detta, utarbetad i samarbete med Jamtli och med tillstånd från Länsstyrelen, ligger till grund för arbetet. Har du frågor - kontakta kyrkogårdsföreståndare Tomas Jacobsson, tel 0671-200 06

Nu är femte upplagan av församlingens körprojekt avverkad. Denna gång sjöng ca 55 glada sångare bakom Py Bäckman och allt ackompanjerades skickligt av Ann-Marie Henning vid flygeln.
Ett varmt tack riktas till alla inblandade; Py och Ann-Marie, Jerker Östlund (som hjälpte oss med ljudet,) projektkören, all härlig publik och övriga som bidragit med allt möjligt. Tack!

Körprojekt 2018 Py Bäckman

Nu är femte upplagan av församlingens körprojekt avverkad. Denna gång sjöng ca 55 glada sångare bakom Py Bäckman och allt ackompanjerades skickligt av Ann-Marie Henning vid flygeln. Ett varmt tack riktas till alla inblandade; Py och Ann-Marie, Jerker Östlund (som hjälpte oss med ljudet,) projektkören, all härlig publik och övriga som bidragit med allt möjligt. Tack!

Vi riktar oss till alla barn i årskurs 2-4.
Övningarna kommer att vara på tisdagar mellan kl. 18 och 18.45 i barnlokalen på bottenvåningen i församlingshemmet, med start den 11:e september. De enda kraven vi ställer är att ni är med på övningarna (om ni inte är sjuka förstås), samt att ni kommer till de gudstjänster som det planeras barnkörens medverkan på – ca 2-3 tillfällen per termin. Första tillfället är redan på familjegudstjänsten den 30/9 kl. 11.00.
Varmt välkomna till en härlig sångarhöst!
Hälsar Erika och Gunilla

Nu drar vi äntligen igång med Barnkör i Ströms församling

Vi riktar oss till alla barn i årskurs 2-4. Övningarna kommer att vara på tisdagar mellan kl. 18 och 18.45 i barnlokalen på bottenvåningen i församlingshemmet, med start den 11:e september. De enda kraven vi ställer är att ni är med på övningarna (om ni inte är sjuka förstås), samt att ni kommer till de gudstjänster som det planeras barnkörens medverkan på – ca 2-3 tillfällen per termin. Första tillfället är redan på familjegudstjänsten den 30/9 kl. 11.00. Varmt välkomna till en härlig sångarhöst! Hälsar Erika och Gunilla

Tåsjö kyrkokör övar torsdagkvällar kl. 18.30 i församlingshemmet. Vi övar givetvis för alla kyrkohögtider samt att vi startat ett ABBA-projekt inför nästa års "Musik vid Tåsjö stränder". Så Välkommen med i körsvängen.
Halv 11 Kören, (en pensionärskör med fart), vi sjunger i första hand vid äldreboenden, kyrkor och lite över allt. 
Vi övar onsdagar kl. 10.30 (halv 11) i Hotings fina kyrka, Välkommen med!

Varmt välkommen till körverksamheten i Tåsjö församling som är i full gång...

Tåsjö kyrkokör övar torsdagkvällar kl. 18.30 i församlingshemmet. Vi övar givetvis för alla kyrkohögtider samt att vi startat ett ABBA-projekt inför nästa års "Musik vid Tåsjö stränder". Så Välkommen med i körsvängen. Halv 11 Kören, (en pensionärskör med fart), vi sjunger i första hand vid äldreboenden, kyrkor och lite över allt. Vi övar onsdagar kl. 10.30 (halv 11) i Hotings fina kyrka, Välkommen med!

Kyrkis, Liten & Stor, Snick & Snack samt öppet Kyrkis - kärt barn har många namn.
Det här är olika benämningar på den barnverksamhet som bedrivs i våra församlingar.

Barn- och ungdomsverksamhet

Kyrkis, Liten & Stor, Snick & Snack samt öppet Kyrkis - kärt barn har många namn. Det här är olika benämningar på den barnverksamhet som bedrivs i våra församlingar.

Diakonala fonden i Strömsunds pastorat

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

Sensus

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

Tredje söndagen efter trettondagen

När gamla förbundets folk var på väg genom öknen hade de inget att dricka. Av Gud fick Mose befallningen att med sin stav slå på den hårda, torra klippan, så skulle vatten komma ur den. De första kristna tolkade detta som att Kristus är den klippa som ger det vatten vi behöver för ökenvandringen. Han kan låta trons källflöden springa fram även där det ser ut att vara öken.

Tema

Jesus skapar tro

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi vita och röda blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jesaja kapitel 45, vers 22 - 24

Vänd er till mig, folk från hela jorden, så skall ni bli hjälpta. Jag är Gud, ingen annan finns. Jag svär vid mig själv, det jag säger är sant, mitt ord står fast: För mig skall alla böja knä, alla skall svära mig trohet. Blott hos Herren, skall det heta, finns seger och styrka. Alla som vänt sin vrede mot honom skall komma till honom i skam.

Epistel

Till de kristna i Galatien kapitel 2, vers 16 - 21

Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar, ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Men om vi under vår strävan att bli rättfärdiga genom Kristus skulle uppfattas som syndare, vi också, står då Kristus i syndens tjänst? Naturligtvis inte. Bara om jag åter bygger upp detta som jag har rivit ner gör jag mig till lagöverträdare. Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig. Jag kastar inte bort Guds nåd; om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö.

Evangelium

Evangeliet enligt Johannes kapitel 4, vers 27 - 42

I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sade till folket där: ”Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias?” De gick ut ur staden för att söka upp honom. Under tiden sade lärjungarna till honom: ”Rabbi, kom och ät.” Han svarade: ”Jag har mat att äta som ni inte känner till.” Lärjungarna sade då till varandra: ”Kan någon ha kommit med mat till honom?” Jesus sade: ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön, han bärgar grödan till evigt liv, så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat, och ni får lönen för deras möda.” Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade: ”Han har sagt mig allt som jag har gjort.” När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem, och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord, och de sade till kvinnan: ”Nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare.”

Psaltaren

Psaltaren kapitel 36, vers 6 - 10

Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.