Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Strömsunds pastorat

Strömsunds pastorat består av 7 församlingar med totalt ca. 8200 medlemmar (januari 2019). Bodum, Fjällsjö, Frostviken, Gåxsjö, Hammerdal, Ström-Alanäs och Tåsjö.

Komminister 100% samt Diakon 100%

Strömsunds pastorat söker

Komminister 100% samt Diakon 100%

Tåsjö, Brattbäckens bönhus söndagen 29/9 kl. 11.00.
Gåxsjö sockenstuga fredagen 11/10 kl. 18.30.
Bodums kyrka söndagen 13/10 kl. 11.00.
Fjällsjö kyrka söndagen 20/10 kl. 11.00. 

Skördegudstjänster i pastoratet

Tåsjö, Brattbäckens bönhus söndagen 29/9 kl. 11.00. Gåxsjö sockenstuga fredagen 11/10 kl. 18.30. Bodums kyrka söndagen 13/10 kl. 11.00. Fjällsjö kyrka söndagen 20/10 kl. 11.00. 

Hotings kyrka söndagen den 15/9 kl 11.00.
Ströms kyrka söndagen den 29/9 kl. 11.00.
Hammerdals Strandkapell söndagen den 6/10 kl. 11.00.
Gäddede kyrka söndagen den 6/10 kl. 11.00.
Gåxsjö kyrka söndagen den 13/10 kl. 11.00.

Familjegudstjänster i pastoratet

Hotings kyrka söndagen den 15/9 kl 11.00. Ströms kyrka söndagen den 29/9 kl. 11.00. Hammerdals Strandkapell söndagen den 6/10 kl. 11.00. Gäddede kyrka söndagen den 6/10 kl. 11.00. Gåxsjö kyrka söndagen den 13/10 kl. 11.00.

Vad då - tacksamhet?!

Kyrkoherden har ordet

Vad då - tacksamhet?!

Ett välkommet restaureringsarbete som påbörjades sommaren 2018 på Bodums gamla kyrkogård är nu i det närmaste klart.
Lördagen den 28/9 nyinvigdes kyrkogården med en kortare gudstjänst samt tillfälle att ställa frågor till kyrkogårdsföreståndare Tomas Jacobsson. Ett tjugotal besökare passade på att besöka kyrkogården den dagen då det bjöds på kaffe och korv.

En plan för detta, utarbetad i samarbete med Jamtli och med tillstånd från Länsstyrelsen, ligger till
grund för arbetet.
 
Har du frågor - kontakta kyrkogårdsföreståndare Tomas Jacobsson, tel 0671-200 06

Bodums kyrkogård

Ett välkommet restaureringsarbete som påbörjades sommaren 2018 på Bodums gamla kyrkogård är nu i det närmaste klart. Lördagen den 28/9 nyinvigdes kyrkogården med en kortare gudstjänst samt tillfälle att ställa frågor till kyrkogårdsföreståndare Tomas Jacobsson. Ett tjugotal besökare passade på att besöka kyrkogården den dagen då det bjöds på kaffe och korv. En plan för detta, utarbetad i samarbete med Jamtli och med tillstånd från Länsstyrelsen, ligger till grund för arbetet. Har du frågor - kontakta kyrkogårdsföreståndare Tomas Jacobsson, tel 0671-200 06

Vi riktar oss till alla barn i årskurs 2-4.
Övningarna kommer att vara på tisdagar mellan kl. 18 och 18.45 i barnlokalen på bottenvåningen i församlingshemmet i Ström. De enda kraven vi ställer är att ni är med på övningarna (om ni inte är sjuka förstås), samt att ni kommer till de gudstjänster som det planeras barnkörens medverkan på – ca 2-3 tillfällen per termin. 
Varmt välkomna!
Hälsar Erika och Gunilla

Den 24 september drar vi igång igen med Barnkör i Ström-Alanäs församling!

Vi riktar oss till alla barn i årskurs 2-4. Övningarna kommer att vara på tisdagar mellan kl. 18 och 18.45 i barnlokalen på bottenvåningen i församlingshemmet i Ström. De enda kraven vi ställer är att ni är med på övningarna (om ni inte är sjuka förstås), samt att ni kommer till de gudstjänster som det planeras barnkörens medverkan på – ca 2-3 tillfällen per termin. Varmt välkomna! Hälsar Erika och Gunilla

Tåsjö kyrkokör övar torsdagkvällar kl. 18.30 i församlingshemmet, vi övar givetvis för alla kyrkohögtider. Så välkommen med i körsvängen.
Halv 11 Kören, (en pensionärskör med fart), vi sjunger i första hand vid äldreboenden, kyrkor och lite över allt. 
Vi övar onsdagar kl. 10.30 (halv 11) i Hotings fina kyrka, välkommen med!

Varmt välkommen till körverksamheten i Tåsjö församling som är i full gång....

Tåsjö kyrkokör övar torsdagkvällar kl. 18.30 i församlingshemmet, vi övar givetvis för alla kyrkohögtider. Så välkommen med i körsvängen. Halv 11 Kören, (en pensionärskör med fart), vi sjunger i första hand vid äldreboenden, kyrkor och lite över allt. Vi övar onsdagar kl. 10.30 (halv 11) i Hotings fina kyrka, välkommen med!

Kyrkis, Liten & Stor samt öppet Kyrkis - kärt barn har många namn.
Det här är olika benämningar på den barnverksamhet som bedrivs i våra församlingar.

Barn- och ungdomsverksamhet

Kyrkis, Liten & Stor samt öppet Kyrkis - kärt barn har många namn. Det här är olika benämningar på den barnverksamhet som bedrivs i våra församlingar.

Diakonala fonden i Strömsunds pastorat

För mer information, klicka på länken

GDPR

För mer information, klicka på länken

 Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

SENSUS

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

Artonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Att lyssna i tro

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Femte Moseboken kapitel 30, vers 11-16

Denna lag som jag i dag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. Den finns inte uppe i himlen, så att du måste fråga: Vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Den finns inte bortom havet, så att du måste fråga: Vem kan fara över havet och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den. Se, jag ställer dig i dag inför liv och lycka eller död och olycka. Om du lyssnar till Herrens, din Guds, bud, som jag i dag ger dig, och om du älskar Herren, din Gud, vandrar hans vägar och följer hans bud, stadgar och föreskrifter, då skall du få leva och bli talrik, och Herren, din Gud, skall välsigna dig i det land som du kommer till och tar i besittning.

Epistel

Jakobsbrevet kapitel 2, vers 8-13

Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: 'Du skall älska din nästa som dig själv', då gör ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen stämplar er som överträdare. Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla. Ty han som har sagt: 'Du skall inte begå äktenskapsbrott' har också sagt: 'Du skall inte dräpa.' Om du inte bryter äktenskap, men dräper, är du en lagöverträdare. Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag. Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig, men barmhärtigheten triumferar över domen.

Evangelium

Markusevangeliet kapitel 10, vers 17-27

När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: ”Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus svarade: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: 'Du skall inte dräpa', 'Du skall inte begå äktenskapsbrott', 'Du skall inte stjäla', 'Du skall inte vittna falskt', 'Du skall inte ta ifrån någon det som är hans', 'Visa aktning för din far och din mor'. ”Mästare”, sade mannen, ”allt detta har jag hållit sedan jag var ung.” Jesus såg på honom med kärlek och sade: ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: ”Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!” Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: ”Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: ”Vem kan då bli räddad?” Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 19, vers 8-15

Herrens lag är utan brist, den ger liv på nytt. Herrens lära är sann, den gör den oerfarne vis. Herrens påbud är rätta, de ger hjärtat glädje. Herrens befallningar är klara, de gör blicken ljus. Herrens ord är rena, de skall alltid bestå. Herrens stadgar är sanna, de är alla rättfärdiga, mer åtråvärda än guld, än rent guld i mängd, och sötare än honung, än självrunnen honung. Genom dem blir din tjänare varnad, att följa dem ger riklig lön. Vem känner sina fel? Fria mig från synder jag inte vet om, men hindra mig också från öppet trots, låt det inte få makt över mig! Då är jag utan brist och fri från svåra synder. Ta i nåd emot mina ord, mitt hjärtas bön till dig, Herre, min klippa, min hjälpare.