Strömsunds pastorat

Prata med oss

Kontakt

Strömsunds pastorat Besöksadress: Prästgatan 2, 83335 STRÖMSUND Telefon: +46(670)10118 E-post till Strömsunds pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Strömsunds pastorat

Strömsunds pastorat består av 7 församlingar med totalt ca. 8400 medlemmar (januari 2018). Ström-Alanäs, Hammerdal, Gåxsjö, Tåsjö, Bodum och Fjällsjö. Vi välkomnar även Frostviken som nu ingår i pastoratet.

Onsdagen den 17 januari kl. 19.00 i Hammerdals kyrka och sockenstuga visar och berättar Anita Olofsson om "Kvinnors betydelse för konst m.m. i Hammerdals kyrka"

Konst-musikcafé i Hammerdal

Onsdagen den 17 januari kl. 19.00 i Hammerdals kyrka och sockenstuga visar och berättar Anita Olofsson om "Kvinnors betydelse för konst m.m. i Hammerdals kyrka"

Lördag 20 januari kl. 19.00 Bön- och lovsångsgudstjänst på EFS.
Söndag 21 januari kl. 11.00 Söndagsgudstjänst i Ströms kyrka.
Söndag 21 januari kl. 17.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan.
Välkomna!

Ekumenisk helg i Strömsund 20-21 januari

Lördag 20 januari kl. 19.00 Bön- och lovsångsgudstjänst på EFS. Söndag 21 januari kl. 11.00 Söndagsgudstjänst i Ströms kyrka. Söndag 21 januari kl. 17.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan. Välkomna!

Kom och sjung med oss! Tisdag den 9 januari kl. 13.00 på Näva. Tisdag den 16 januari kl. 13.00 på Strömbacka. Tisdag den 23 januari kl. 14.15 på Granbacken. Tisdag den 30 januari kl. 13.30 på Solbacken. Välkomna!

Sångstunder i Ström-Alanäs församling

Kom och sjung med oss! Tisdag den 9 januari kl. 13.00 på Näva. Tisdag den 16 januari kl. 13.00 på Strömbacka. Tisdag den 23 januari kl. 14.15 på Granbacken. Tisdag den 30 januari kl. 13.30 på Solbacken. Välkomna!

Ni glömmer väl inte bort våra Gemenskapsträffar i Bodum och  Fjällsjö!

Församlingshemmet i Bodum:
Torsdag den 18 januari kl. 12.00, torsdag den 15 februari kl. 12.00, torsdag den 12 april kl.12.0.

Församlingshemmet i Fjällsjö:
Onsdag den 7 februari kl. 13.00, onsdag den 7 mars kl. 13.00 (soppa samt vardagsgudstjänst), onsdag den 4 april kl. 13.00.

Välkomna!

Gemenskapsträffar Bodum och Fjällsjö

Ni glömmer väl inte bort våra Gemenskapsträffar i Bodum och Fjällsjö! Församlingshemmet i Bodum: Torsdag den 18 januari kl. 12.00, torsdag den 15 februari kl. 12.00, torsdag den 12 april kl.12.0. Församlingshemmet i Fjällsjö: Onsdag den 7 februari kl. 13.00, onsdag den 7 mars kl. 13.00 (soppa samt vardagsgudstjänst), onsdag den 4 april kl. 13.00. Välkomna!

Besök våra Språkcaféer i Bodum, Hammerdal och Tåsjö.

Aktuellt frivilligarbete

Besök våra Språkcaféer i Bodum, Hammerdal och Tåsjö.

Kyrkis, Liten & Stor, Snick & Snack samt öppet Kyrkis - kärt barn har många namn.
Det här är olika benämningar på den barnverksamhet som bedrivs i våra församlingar.

Barn- och ungdomsverksamhet

Kyrkis, Liten & Stor, Snick & Snack samt öppet Kyrkis - kärt barn har många namn. Det här är olika benämningar på den barnverksamhet som bedrivs i våra församlingar.

Tåsjö kyrkokör övar torsdagkvällar kl. 18.30 i församlingshemmet. Vi övar givetvis för alla kyrkohögtider samt att vi startat ett ABBA-projekt inför nästa års "Musik vid Tåsjö stränder". Så Välkommen med i körsvängen.
Halv 11 Kören, (en pensionärskör med fart), vi sjunger i första hand vid äldreboenden, kyrkor och lite över allt. 
Vi övar onsdagar kl. 10.30 (halv 11) i Hotings fina kyrka, Välkommen med!

Varmt välkommen till körverksamheten i Tåsjö församling som är i full gång....

Tåsjö kyrkokör övar torsdagkvällar kl. 18.30 i församlingshemmet. Vi övar givetvis för alla kyrkohögtider samt att vi startat ett ABBA-projekt inför nästa års "Musik vid Tåsjö stränder". Så Välkommen med i körsvängen. Halv 11 Kören, (en pensionärskör med fart), vi sjunger i första hand vid äldreboenden, kyrkor och lite över allt. Vi övar onsdagar kl. 10.30 (halv 11) i Hotings fina kyrka, Välkommen med!

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

Sensus

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

Tredje söndagen efter trettondagen

När gamla förbundets folk var på väg genom öknen hade de inget att dricka. Av Gud fick Mose befallningen att med sin stav slå på den hårda, torra klippan, så skulle vatten komma ur den. De första kristna tolkade detta som att Kristus är den klippa som ger det vatten vi behöver för ökenvandringen. Han kan låta trons källflöden springa fram även där det ser ut att vara öken.

Tema

Jesus skapar tro

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi vita och röda blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Första Kungaboken kapitel 8, vers 41 - 43

Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn — ja, också där skall man höra talas om ditt stora namn, din starka hand, din lyftade arm — och denne främling kommer och åkallar dig, vänd mot detta hus, lyssna då i himlen, där du tronar, och gör det som han ber dig om. Då skall alla jordens folk lära känna ditt namn och frukta dig, så som ditt folk Israel gör, och förstå att detta hus som jag har byggt är helgat åt ditt namn.

Epistel

Till de kristna i Rom kapitel 1, vers 16 - 17

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: 'Den rättfärdige skall leva genom tron.'

Evangelium

Evangeliet enligt Matteus kapitel 8, vers 5 - 13

När han gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp: ”Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor.” Jesus sade: ”Skall då jag komma och bota honom?” Officeren svarade: ”Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till den andre: Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det här, så gör han det.” Jesus blev förvånad och sade till dem som följde honom: ”Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder.” Och till officeren sade Jesus: ”Gå. Du trodde och det skall ske.” Och i det ögonblicket blev pojken frisk.

Psaltaren

Psaltaren kapitel 36, vers 6 - 10

Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

NYHET! Swish-nummer till våra församlingar

Kyrkan i mobilen