Kyrkogårdsinformation

Här kommer lite information kring skötsel av kyrkogårdar och gravar.

Grundskötselavgift vad är den till? Kortfattat är den till för att hålla graven i ordnat och värdigt skick.
Vilket innebär vår- och höststädning, ogräsrensning, häckklippning, trimning, samt enklare riktning av gravanordning på grund av sättningar.
Klicka här för mer information om grundskötselavgiften.

Vad får man om man har tjänsten plantering av sommarblommor? Vi byter jord och planterar när vårstädningen är klar och järnnätterna är över.
Finns det redan fina blommor får dom stå kvar ev. kompletteras för att sen bytas ut därefter rensas  och vattnas planteringarna kontinuerligt.
När hösten kommer kan man få plantering av ljung, granris eller ljung och granris och till Allhelgonahelgen kan man få utsättning av ljus. Klicka här för prislista.


Om du har frågor gällande serviceverksamheten eller
kyrkogården kontakta någon av nedanstående.

Lena Edman 0670-109 05
lena.edman@svenskakyrkan.se
Pär Gidlöf 0670-101 53
par.gidlof@svenskakyrkan.se
Tomas Jacobsson 0671-200 06
tomas.jacobsson@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen