GDPR

För mer information, klicka på länken

personuppgifter hos strömsunds pastorat

Pastoraten, som är del av den lokala nivån i Svenska kyrkan, för register över pastoratets anställda och förtroendevalda. Pastoraten hanterar även andra personuppgifter som exempelvis deltagare i verksamheter och andra arrangemang.

 

 

JOBBANSÖKAN

I samband med att du skickar in din ansökan samtycker du till att Strömsunds pastorat registrerar de uppgifter om dig som du uppger. Observera att offentlighetsprincipen gäller i Svenska kyrkan, vilket innebär att handlingar i normalfallet är offentliga.  Om du inte anställs gallras uppgifterna ur systemet två år efter att beslut om anställning. Anställs du kommer relevanta uppgifter att sparas.

 
ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE

Anmälda personuppgifter för anställda och uppdragstagare hanteras enligt avtal som laglig grund. Syftet och ändamålet är personaladministration. Uppgifterna kommer från den anställda eller uppdragstagaren via anställningsavtal/överenskommelse och administreras av behörig personal. Anställdas personuppgifter sparas bara så länge de krävs för administration samt för att uppfylla de lagar och regler som ställs på arbetsgivaren.

 

FÖRTROENDEVALDA

Personuppgifter för alla ledamöter och ersättare i Strömsunds pastorats och dess verkställande organ lagras i ett register. Som förtroendevald vid Strömsunds pastorat och dess församlingar måste du vara beredd på att ditt namn, bild, nomineringsgrupp med mera publiceras på pastoratets hemsida, i olika presentationsmaterial och andra offentliga sammanhang. Detta för att medlemmarna har rätt att veta vem som företräder dem. 

 

KONFIRMANDER, BARNGRUPPER OCH UNGA LEDARE

Genom att lämna in en blankett ger du som deltagare, eller om du är under 18 år din vårdnadshavare, samtycke till att Strömsunds pastorat registrerar dina personuppgifter. Uppgifterna kommer att behandlas inom pastoratet och redovisas till Sensus (studieförbund). Syftet är att administrera utbildningen. Uppgifterna gallras när de inte längre behövs och hanteras sedan enligt arkivrutiner.

 

DELTAGARE I PASTORTETS GRUPPER

För att kunna administrera grupperna behöver dina personuppgifter lagras. Genom att anmäla dig samtycker du till det. Uppgifterna kommer att behandlas inom pastoratet och redovisas till Sensus (studieförbund). Syftet är att administrera grupperna. Uppgifterna raderas när de inte längre behövs.


SAMARBETE MED SENSUS

När vi erbjuder en studiecirkel, kurs eller annat arrangemang samarbetar vi vanligtvis med Sensus studieförbund. Det kan exempelvis röra sig om deltagande i kyrkokören eller liknande. Vi och Sensus kommer vara tydliga med att vi samarbetar innan du anmäler intresse till en sådan verksamhet. Om du anmäler intresse kommer vissa av dina personuppgifter, såsom namn, personnummer och e-postadress samt i vissa fall även uppgifter om specialkost, att skickas till Sensus i syfte att de ska kunna uppfylla sin del av samarbetet. Sensus och Strömsunds pastorat ansvarar alltid självständigt för den behandling av personuppgifter vi utför inom ramen för våra respektive verksamheter. Strömsunds pastorat ansvarar för den behandling vi utför för att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som medlem, medan Sensus ansvarar för den behandling av personuppgifter som krävs för att kunna tillhandahålla studiecirklar, kurser och andra arrangemang i egenskap av studieförbund i enlighet med Folkbildningsrådets kriterier. Vid frågor om hur dina personuppgifter behandlas av Sensus ska du i första hand vända dig till dem på e-postadressen dataskydd@sensus.se. Om du är osäker kan du dock alltid kontakta Strömsunds pastorat så hjälper vi dig att komma rätt.

 

AVTAL

Avtal ingås av flera anledningar, till exempel avtal om anställning, affärsuppgörelser av olika slag eller om samverkan. För att avtalet ska kunna ingås och avtalsrelationen administreras behöver personuppgifter lagras. Vad gäller ekonomiska uppgifter ska de enlig lag sparas i sju år.


DATASKYDDSOMBUD

Dataskyddsombud för Strömsunds pastorat är:
Patrik Jonasson
patrik.jonasson@itsakerhetsbolaget.se

 
FRÅGOR OCH SYNPUNKTER

Har du andra frågor och synpunkter kring hantering av dina personuppgifter kan du skicka stromsunds.pastorat@svenskakyrkan.se