Gravrättsinnehavare sökes

Vi söker innehavare till gravar på kyrkogårdarna inom Strömsunds pastorat

Många gravplatser på församlingarnas kyrkogårdar saknar gravrättsinnehavare. Vi arbetar kontinuerligt under året med att försöka hitta anhöriga som kan tänkas vilja bli innehavare och behålla gravarna.

Hittar vi anhöriga till f.d innehavare eller gravsatta så skickar vi ut en förfrågan om någon är intresserade av innehav. På gravar där vi inte hittar några anhöriga sätter vi ut en grön skylt där vi ber släkt eller närstående att kontakta expeditionen för information.

Lena Edman 0670-109 05