Swish-nummer till våra församlingar

Ström-Alanäs församling 123 543 75 53

Hammerdals församling   123 214 23 21

Gåxsjö församling             123 258 72 44

Tåsjö församling                123 212 62 74

Bodums församling           123 259 52 96

Fjällsjö församling              123 457 82 33

Frostvikens församling      123 182 28 99

Diakonala fonden               123 474 58 16

OBS!
Skriv i meddelandet vad betalningen avser, t.ex. kollekt, bokbord etc.