Kyrkoherden har ordet

Upptäck kyrkan!

Strömsunds pastorat består av sju församlingar som är en del av Svenska kyrkan. Kyrkan som är rikstäckande och vill vara en öppen folkkyrka. Kyrkan finns som en av aktörerna i samhället – som vill samverka med skola, vårdhem, andra föreningar – och vara en positiv kraft för bygden.

Men kyrkan är mer än så: Här får du tillgång till trons värld! Inte så att du får färdiga paketlösningar med svar på livets alla frågor och varför. Men här kan du få hjälp i ditt sökande efter mening i livet och här får du ställa frågor om tro och tvivel. I kyrkan får du döpas, konfirmeras, vigas och begravas. Här får du fira mässa och gudstjänst.

Allt som äger rum vill förmedla att Gud är med dig i livets alla skiften. Eller med Jesu egna ord: ”…och jag är med er alla dagar till tidens slut”.  Ord som är Jesu sista ord innan han lämnade jorden – och som du påminns om vid varje dop och konfirmation. Under den här spännande delen av kyrkorådet med både Kristi Himmelfärdsdag och Pingstdagen är orden i högsta grad aktuella. Det som påbörjades genom Jesus fortsatte i den första kristna kyrkan. Och fortfarande: Den kristna tron är på riktigt för dig och mig att upptäcka!

Elisabeth Björklund, kyrkoherde