Kyrkoherden har ordet

Änglar – finns dom?!

Det är kanske inte så ofta vi pratar om änglar- men söndagen den 2 okt gör vi det.  Mikael – en av ärkeänglarna- har gett namn åt den dagen. Det finns fler av de högre änglarna – Gabriel känner vi säkert igen. Rafael och Mikael är andra.  De kommer när något viktigt är i görningen som sändebud från Gud. I Bibeln nämns också keruber och serafer och alla änglar som finns i den himmelska världen och lovsjunger inför Gud.

Sedan kan vi se av bibeln att var och en av oss verkar ha sin egen ängel! Jesus säger: Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.”

Men OK: Har ni sett er ängel? Jag har då inte gjort det, men jag vill tro att den finns där ändå. Som någon som följer mig varje dag.  Som vill trösta mig och hjälpa mig och beskydda mig. Jesus lovar i Bibeln att vara med oss varje dag – och kanske är det genom vår ängel? Redan som små togs vi upp i Guds famn. Vi döptes. Vi lades i Guds famn. Gud som är så mycket större än vi och omsluter oss med sin omsorg.

Det ingår i dopets löfte att Gud finns där hos oss och vill hjälpa oss i livet. Kanske vi inte alltid har det för våra ögon. Det är ju mycket annat som upptar våra tankar och vill fånga vår uppmärksamhet. Men vi får påminna oss om det! Och trots att vi inte alltid känner det – finns Gud ändå där. Kanske genom vår egen personliga skyddsängel!

Dopets löfte om en Gud som finns hos oss i alla livssituationer får vi ta till oss av! Det är ett löfte som gäller inte bara för det här livet – utan också för det som enligt vår kristna tro fortsätter där hemma hos Gud! Också dit vill vår ängel leda oss!

Bön: Välsignad vare du,

änglars och ärkeänglars Herre,

vi lovar dig för din kärleks ljus.

Mana dina änglar att vaka över oss

och skydda oss mot ondskans makter.

Må dessa ljusets varelser omge och bevara oss,

så att vi bättre förmår tjäna dig

och aldrig förlora bilden

av din himmelska härlighet ur sikte. Amen

 

Elisabeth Björklund, kyrkoherde