Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Om Svenska kyrkan i utlandet

Här berättar vi om värdegrunden för Svenska kyrkan i utlandet och om hur vi styrs.

Rådet för Svenska kyrkan i utlandet

Rådet har som grundläggande uppgift att arbeta med långsiktiga mål, strategier och prioriteringar för utlandskyrkan. Rådet ansvarar för verksamhetens omfattning och inriktning.

Ledamöter:
Olle Reichenberg, Stockholms stift (BA), ordförande
Ingrid Smittsarve (C), Visby stift, vice ordförande
Anders Roos, Stockholms stift (POSK)
Bengt Severinson, representant för utlandsförsamlingarna, Berlin
Birger Wernersson, Lunds stift (S)
Birgitta Lindén, Växjö stift (S)
Jan Winblad von Walter, representant för utlandsförsamlingarna, Mallorca
Sven-Bernhard Fast, biskop i Visby stift 

Ersättare som tjänstgör när ordinarie ledamot är förhindrad:
Bengt Kristiansson, Skara stift (OKA)
Maria Johansson Berg, Luleå stift (S)
Elisabeth Sandberg Kullenberg, Lunds stift (BA)
Niklas Larsson, Lunds stift (C)
Ola Isacsson, Växjö stift (POSK)
Roger Kalla, ersättare för utlandsförsamlingarna, Melbourne
Thomas Edberg, ersättare för utlandsförsamlingarna, Teneriffa