Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om Svenska kyrkan i utlandet

Här kan du läsa om hur Svenska kyrkan i utlandet styrs, och om vad verksamheten har för värdegrund.

Kort om Svenska kyrkan i utlandet

  • Utlandskyrkans församlingar har sammanlagt omkring 700 000 besök per år.
  • Svenska kyrkan har församlingar på drygt 40 orter runt om i världen. På ytterligare ett 100-tal platser i världen finns svenska präster regelbundet.
  • Mellan 250 och 300 dop genomförs varje år i Utlandskyrkan.
  • Ungefär 800 par gifter sig eller får sitt äktenskap välsignat i Svenska kyrkan i utlandet varje år.
  • Över 100 svenskar som sitter fängslade utanför Sverige får besök av Utlandskyrkans personal. 
  • Uppdraget för Svenska kyrkans församlingar utomlands är detsamma som för en församling i Sverige. Här firas gudstjänst, förrättas dop och vigsel, det erbjuds samtal samt pågår barn- och ungdomsverksamhet. Många svenskar sjunger också i Utlandskyrkans körer.
  • Svenska kyrkan i utlandet besöker svenskar på sjukhus, ombord på båtar och i fängelser.
  • Svenska kyrkan i utlandet har speciell kompetens för att hjälpa drabbade och anhöriga vid olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands.

Rådet för Svenska kyrkan i utlandet 

Rådet har som grundläggande uppgift att arbeta med långsiktiga mål, strategier och prioriteringar för utlandskyrkan. Rådet ansvarar för verksamhetens omfattning och inriktning. 

Ledamöter i rådet 2018-2021

Ordinarie:
Anna Lundblad, ordförande (POSK)
Maria Johansson Berg, vice ordförande (S)
Niklas Larsson (C)
Thomas Edberg (representant för utlandsförsamlingarna)
Birger Wernersson (S)
Olle Reichenberg (BA)
Lena Borgensten (representant för utlandsförsamlingarna)
Thomas Petersson (biskop för Visby stift)

Ersättare:
Sebastian Clausson (S)
Marja Hillerström (Visk)
Elisabeth Kullenberg (BA)
Mattias Rosenquist (POSK)
Nina Wahlin (C)
Emma Wiesensee (1:e ersättare för utlandsförsamlingarna)
Gro Reistad (2:e ersättare för utlandsförsamlingarna)
Per Anders Sandgren (ersättare för biskopen)
Svante Talltorp (adjungerad från ombudsrörelsen)

Visby stift och Svenska kyrkan i utlandet hör ihop

Biskopen i Visby stift, som heter Thomas Petersson, är även biskop för församlingarna i Svenska kyrkan i utlandet, med tillsynsansvar för utsända präster och diakoner. Biskop Thomas var tidigare domprost i Växjö och har även själv varit kyrkoherde i Berlin. Eftersom Gotland är ganska litet finns i själva verket de flesta av Visby stifts pastorat utomlands. Här nedan kan du läsa mer om hur biskop Thomas ser på utlandskyrkans arbete