Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om Svenska kyrkan i utlandet

Här berättar vi om värdegrunden för Svenska kyrkan i utlandet och om hur vi styrs.

Rådet för Svenska kyrkan i utlandet 

Rådet har som grundläggande uppgift att arbeta med långsiktiga mål, strategier och prioriteringar för utlandskyrkan. Rådet ansvarar för verksamhetens omfattning och inriktning. 

Ledamöter i rådet 2018-2021

Ordinarie:
Anna Lundblad, ordförande (POSK)
Maria Johansson Berg, vice ordförande (S)
Niklas Larsson (C)
Thomas Edberg (representant för utlandsförsamlingarna)
Birger Wernersson (S)
Olle Reichenberg (BA)
Lena Borgensten (representant för utlandsförsamlingarna)
Thomas Petersson (biskop för Visby stift)

Ersättare:
Sebastian Clausson (S)
Marja Hillerström (Visk)
Elisabeth Kullenberg (BA)
Mattias Rosenquist (POSK)
Nina Wahlin (C)
Emma Wiesensee (1:e ersättare för utlandsförsamlingarna)
Gro Reistad (2:e ersättare för utlandsförsamlingarna)
Per Anders Sandgren (ersättare för biskopen)
Svante Talltorp (adjungerad från ombudsrörelsen)