Frontpage

Göteryds Pastorat

Kyrkan - vårt gemensamma hem

Välkommen att dela livet här i både helg och vardag, i Göteryd och Pjätteryd och Hallaryd.

I kyrkans gemenskap lär vi känna Gud och hans kärlek i Jesus Kristus. Vi vill vara varandra till glädje och stöd i livets olika skeden

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Följ länken för att läsa mer!

https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/personuppgiftsincident-cyberangrepp-2023

Göteryds altartavla målad av David Ralson

Tillsammans: vårt församlingsblad!

Vi gör det ”Tillsammans"!  Församlingsbladet för Göteryd, Pjätteryd och Hallaryd.

                                                              Kyrkoåret

Göteryd online

Göteryd online

Vår kyrka på nätet. Följ Göteryds pastorat digitalt och i sociala medier.

Bibeltexter

Bibeltexter för denna söndag

Varje söndag läser prästen och församlingsborna söndagens texter. Du kan också läsa veckans bibeltexter här.

Förbön

Förbön

Vill du att vi ska be för något särskilt? Du kan be om förbön genom att kontakta oss, direkt eller anonymt.

                                                      LIVETS HÖGTIDER

Dop

Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan.

Begravning

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Vigsel

Vigsel

Planerar ni ert bröllop? Då har ni en dag framför er som ger minnen för livet. Här berättar vi om vigselgudstjänsten och hur man bokar präst och kyrka. Och så får ni tips om annat att tänka på.

Ungdom

Ungdom

Vi träffas i öppen gemenskap för att umgås, fundera kring liv och tro och fika!

Vuxna

Vuxna

Vi har många verksamheter för vuxna. Sjung i kör, syförening, café, meditera, m.m. Välkommen!

Körer

Körer

Under denna rubrik hittar du information om våra körer

Kontakta oss

Kontakta oss

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst, har du frågor om gravar eller undrar något om Svenska kyrkan i Göteryds pastorat? Välkommen att höra av dig!

Besök oss

Vi hoppas att du har möjlighet att besöka våra kyrkor eller någon annan av våra församlingar. Du är välkommen att hälsa på hos oss och besöka oss!

Någon att tala med

Vi finns till för dig som behöver någon som lyssnar. Du kan få träffa en präst för samtal.