Begravning

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

BEGRAVNING I CORONATIDER

När en anhörig eller vän har gått bort behöver vi få samlas, ta avsked och sörja tillsammans. Men på grund av coronaviruset befinner vi oss, liksom resten av världen, i en speciell situation. För att förhindra smittspridning behöver vi anpassa begravningsgudstjänsten.

Göteryds pastorat hjälper dig som närstående att utforma en begravning som både är fin och meningsfull och som kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt.

Regeringen har beslutat om att införa en maxgräns för åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Undantag görs för begravningar som får ha 20 deltagare.

När någon dör och ska begravas

Här kan du läsa om det praktiska som ska göras när en människa dör och vad du behöver tänka på när du planerar en begravningsgudstjänst. 

SKRIFTEN OM BEGRAVNING

Skriften ”Om begravning” förklarar hur begravning fungerar i Sverige, vad begravningsavgiften innebär och vad som ingår i begravningsavgiften. Den vänder sig till alla intresserade, oavsett tro.

Under 2020 har den reviderats och utkommit i ny upplaga och på ännu flera språk.

Ett avsnitt inuti dokumentet har rubriken Mina önskemål. Där kan man skriva ner hur man vill ha det med sin egen begravning – till stöd för dem som ska ordna med det praktiska.

Läs mer och ladda ner skriften Om begravning - Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations.

Om begravning finns också på engelska, finska, arabiska, polska, bosniska, kroatiska, serbiska och persiska. Om begravning som pdf (i bokstavsordning på språk)

Kontakta vår begravningsadministratör

Lena  Niklasson

Lena Niklasson

Göteryds Pastorat

Kanslist, Begravningsadministratör