Pjätteryds kyrka

Adress: Klockartäppsvägen 2, 34393 Älmhult

Tel: +46 (0)476-30001

Öppetider: Varje dag 8:00 - 19:00

Karl-Henrik Wallerstein

Karl-Henrik Wallerstein

Göteryds Pastorat

Kyrkoherde