Göteryds altartavla målad av David Ralson

"Tillsammans"

Vi gör det ”Tillsammans"!  Församlingsbladet för Göteryd, Pjätteryd och Hallaryd.