Tillsammans

"Tillsammans"

Vi gör det ”Tillsammans"!  Församlingsbladet för Göteryd, Pjätteryd och Hallaryd.

”Tillsammans”, maj 2021: ”Betraktelse”.  

Ansvarig utgivare: Karl-Henrik Wallerstein. Layout och redigering: Vidar Lundbeck

Klicka på bilden för att öppna och läsa bladet i PDF. 

"Tillsammans", maj 2021

Tillsammans utgör vi en enda kropp, även om vi är många. Och de olika delarna är till för att hjälpa varandra.

Rom 12:5