Livets högtider

I glädje och sorg vill Göteryds pastorat vara närvarande i det som händer: dop, konfirmation, vigsel och begravning.